MsSQL Veritabanı

SQL Dersleri

SQL Dersleri yeni başlayanlar için SQL dilleriyle ilgili temel kavramların yanı sıra temel kavramları anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu eğitimdeki SQL Dersleri, uygun örneklerle birlikte SQL’in çeşitli bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

SQL, ilişkisel bir veritabanın daki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veritabanı dilidir genellikle T-SQL olarak isimlendirilir. SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. Bu eğitimde SQL’e hızlı bir başlangıç yapmanızı ve ilerleyen konularda da SQL bilginizi derinleştirmeyi hedefledik.

İlk bölüm SQL yapısı, veritabanı kavramı ve veritabanı modelleri hakkında temel bilgileri içermektedir. Sonraki  iki bölümde veritabanı, tabloları ve satırlarını oluşturma, silme ve güncelleme ile ilgili bilglere yer almaktadır. Bölüm 4 içinde ise SQL’de en sık kullanılan select komutu ve bu komutla birlikte kullanılan diğer ifadelere yer verilmiştir.  5. ve 6. bölümlerde de SQL bilginizi derinleştirecek konulara yer verilmiştir. Son bölümde sık kullanılan SQL komutları ve SQL komutları ile oluşturulmuş sorgu senaryoları yer almaktadır.

Not: Eğitim içeriği parça parça tamamlanmaktadır.  Site içinde eğitim konuları hazırlandıkça, konu başlıklarını içerek bağlantılar aşağıya eklenecektir.

Bölüm 1:

Bölüm 2:

Bölüm 3:

Bölüm 4:

 • SQL Select Komutu
  • SQL Distinct Kullanımı
  • SQL Top Kullanımı
  • SQL Takma İsimler (Alias)
 • SQL WHERE Kullanımı
  • SQL Like Kullanımı
  • SQL Joker Karakterler
  • SQL  And Kullanımı
  • SQL Or Kullanımı
  • SQL Is Null / Is Not Null Kullanımı
  • SQL Between Kullanımı
  • SQL In Kullanımı / SQL Alt Sorgular
  • SQL Like Sorguları
  • Karmaşık AND ve OR Sorguları
 • SQL Order By Kullanımı
 • SQL Group By Kullanımı
 • SQL  JOIN Kullanımı
  • SQL HAVING Kullanımı
 • SQL LEFT JOIN Kullanımı
 • SQL RIGHT JOIN Kullanımı
 • SQL JOIN Sorguları
 • SQL Kümeleme Fonksiyonları
  • SQL Count Kullanımı
  • SQL AVG Kullanımı
  • SQL SUM Kullanımı
  • SQL MIN Kullanımı
  • SQL MAX Kullanımı
 • SQL Kümeleme Sorguları
 • SQL Select Into Kullanımı
 • SQL Select Case Kullanımı

Bölüm 5:

Bölüm 6:

Bölüm 7:

Bölüm 8: Faydalı SQL Fonksiyonlar ve SQL Ayarları

 

 

 

/****komutu kullanımı ifadesi******/


 

SQL Database / SQL Create DB / SQL Drop DB / SQL Create Table / SQL Drop Table / SQL Alter Table / SQL Constraints / SQL Not Null / SQL Unique / SQL Primary Key / SQL Foreign Key / SQL Check / SQL Default / SQL Index / SQL Auto Increment / SQL Dates / SQL Views / SQL Injection / SQL Hosting /

1 Yorum

Yorum Yap