MsSQL SQL Veritabanı

SQL SELECT INTO Kullanımı

Arkadaşlar bu gün yayınlayacağım konu ise SELECT INTO ifadesi’dir. Arkadaşlar Açıklamak gerekirse SELECT INTO ifadesi ile bir tablodaki verileri alıp yeni bir tablo oluşturup içine kopyalayabiliriz. Sonuçta veritabanında yeni bir tablo oluşturulacağı için veritabanı üzerinde işlem yapan kullanıcının yeni bir tablo oluşturma yetkisine sahip olması gerekmektedir.

SELECT INTO Kullanım Biçimi

 *  Select Into yapısı ile yeni oluşturulacak olan tabloya, mevcut tablomuz da ki alanlar veri tipleri ve içindeki verilerle birlikte aynen kopyalanır. Eğer alan adını mevcut isminden farklı bir isimle oluşturmak istersek o zaman AS yapısı kullanabiliriz.

–Tablo oluşturmak için

–Otomatik artan sayı olan ogrno alanını sorgumuzda kullanamadığımız için böyle çözüm sunabiliriz

–Sorgnun içinde otomatik sayı olduğu için ogrno yu convert gibi gösteriyoruz böylece tabloda ogrNo yu kullanılabilir hale getiriyoruz.

– Aynı veritabanı içinde tablo kopyalama: Veritabanımız da ki işlem kayıtlarını yıllara göre tuttuğumuzu varsayalım. Her yeni yıl geldiğinde elimizde bulunan boş bir şablon veri tabanını kullanarak bir kopyasını yeni çalışma yılı için oluşturabiliriz. Bu örnekte islem_kitap isimli tablomuzun bir kopyası islem_2014 adıyla oluşturuluyor. Böylece 2014 yılı için işlem kayıtlarının depolanacağı bir tablo elde etmiş oluruz.

– Belli kritere göre seçilen kayıtları yeni bir tabloya kopyalama: Tablomuzda bulunan kayıtları istediğimiz bir kritere göre seçerek yeni bir tabloya kopyalayabiliriz. Aşağıdaki örnekte Ogrenci tablosunda bulunan kayıtlardan ‘Sinif ‘ alanında 10A yazanlar seçiliyor. Bu seçilen kayıtlardan sadece ad_soyad alanında bulunan kayıtlar 10A_Ogrencileri isimli yeni bir tabloya aktarılıyor.

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yap