Veritabanı

Sql Matematiksel Fonksiyonlar

Veritabanı üzerinde matematiksel  ve mantıksal  sorgular yapmanızı sağlayan belli başlı komutlar bulunmaktadır.Bunlardan en çok kullanılanları yazımda örnekler vererek yapacağız.

SELECT SORGULARI

SELECT POWER(P1,P2)

NOT:P1 parametresi ile girilen sayının P2 parametresi ile girilen sayı kadar kuvvetini alır.

Örnek:

 

SELECT ABS()

NOT:Matematiksel bir fonksiyondur.Sayının mutlak değerini döndürür.

Örnek:

SELECT SQUARE()

NOT:Matematiksel bir fonksiyondur ve sayının karesini alır.

Örnek:

SELECT RAND()

NOT:0 ve 1 arasında rastgele ondalıklı değer üretir.Örnekleri inceleyerek daha iyi kavrayacaksınız.

Örnek:0 ve 50 arasında değer üretiniz.

0 ve 100 arasında değer üretiniz.

SELECT ROUND(P1,P2,[P3])

NOT:Yuvarlama fonksiyonudur.Round fonksiyonu 2 değerle iş yapar ama istenilirse 3 değer de alabilir.

P1 = Her hangi bir tam veya ondalıklı sayı yazılır.

P2 = Sayının ondalıklı kısmının kaç basamaklı olmasını istiyorsak o sayı girilir. Sayı negatif girilirse tam sayı kısmını da yuvarlar

 

 

 

SELECT PI()

NOT:Pi sayısını listeler

ÖRNEK

 

SELECT SİGN()

NOT:P1 parametresi ile girilen sayının işaretini öğrenmemizi sağlar

P1 parametresi ile girilen sayı pozitif ise 1

P1 parametresi ile girilen sayı negatif ise -1

P1 parametresi ile girilen sayı sıfır ise 0

Sonucunu görürüz.

ÖRNEK

SELECT İSNUMERİC()

NOT:P1 parametresi ile girilen ifadenin veri türünün sayısal olup olmadığını verir. Sayısal ise 1 değilse 0 değeri döndürür.

 

 

1 Yorum

Yorum Yap