MsSQL SQL

Sql Foreign Key Kullanımı

SQL Foreign key ne olduğu ile ilgili bir önceki yazıda iki tablo arasında yapılan ilişkisel bir kısıtlama olduğuna değinmiştik.   Yabancı anahtar kısıtlaması bir tablodaki birincil anahtar ile diğer tablodaki bir alan ile sağlanabilir.  Bu açıklamadan yola çıkarak. Aşağıdaki SQL kodlarını oluşturuyoruz.

Yazar ve Tur adında tablolara sahip olduğumuz düşünerek iki yöntemle yabancı anahtar oluşturulmasını sağlayalım.

 

Yabancı anahtarı iki şekilde oluşturabiliriz. 

1 Yöntem: Tablo oluşturulurken yabancı anahtar kısıtlaması yazılarak yapılabilir. kitap tablosundaki yazarno değeri referans olarak yazar tablosundaki yazarno olduğunu belirtiliyor.

2.Yöntem: Tablo oluşturulduktan sonra ALTER komutu ile kısıtlama yapılabilir.

 

1 Yorum

Yorum Yap