Ms Access MsSQL MySQL SQL

Foreign Key Nedir

Sql Foreign Key (Yabancı Anahtar)  ilişkisel veri tabanlarında iki tabloyu bir birine bağlamak ve bunları uygulamak için kullanılan sütun veya sütunların birleşimidir.  SQL ile ilgili yazılı kaynaklarda referans anahtar olarak da isimlendirilir.

Sql Foreign Key değerleri farklı bir tabloda bulunan Primary Key (Birincil Anahtar) ile eşleşen sütun yada sütunların birleşimini ifade eder.

SQL veritabanlarında iki tablo arasındaki ilişkiyi sağlamak için bir tablodaki birincil anahtar ile diğer tablodaki yabancı anahtar kullanılır.  Bu ilişkiye FOREIGN KEY Kısıtlaması da denilir.

FOREIGN KEY kısıtlamasının temel amacı, birincil anahtara sahip olan alanın diğer tabloda defalarca tekrar etmesini ve veri tutarlılığını sağlamaktır.

Örn: Aşağıdaki tabloda 5 numaralı yazara sahip olduğumuzu düşünelim. kitap tablosunda 5 numaralı yazarno kaydı ile o yazara ait defalarca kayıt girme imkanımız olacaktır.

 

Aşağıda birinci tablodaki birincil anahtar, ikinci tabloda yabancı anahtar olarak kullanımına örnek olarak gösterilmiştir.

  • tur tablosundaki turno (PK), kitap tablosundaki turnno(FK) olarak görünmektedir.
  • yazar tablosundaki yazarno (PK), kitap tablosundaki yazarno (FK) olarak görünmektedir.

 

 

 

Yorum

Yorum Yap