PHP

PHP Örnekleri

PHP Nedir?

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ,internet üzerinde geniş topluluklar tarafından kullanılan sunucu taraflı ve HTML içine gömülme imkanı olan betik bir dildir.

PHP Örnekleri

Aşağıdaki PHP örnekleri temelde iki ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca internet programcılığı örnekleri olarak ders içinde kullanabilirsiniz.

Bölüm 1: İlk bölüm PHP dilinin temel yazım kurallarını içeren PHP dilini anlamaya yönelik kod bloklarını kapsamaktadır. Bu bölümde Basit PHP Örnekleri ile if else, for, while, dizi tanımlama ve foreach kavramları gibi bilgiler yer almaktadır.

Bölüm 2:  İkinci bölüm istemci ve sunucu taraflı kod örneklerini kapsayan PHP Form örneklerini içermektedir.

 

BÖLÜM 1: PHP dili ile ilgili örnekler

 

Örnek 1 PHP Ekrana çıktı alma örneği: PHP ile çıktılımak için en sık kullanılan işlev echo komutudur.

 

Örnek 2 PHP HTML çıktılama örneği: PHP ile HTML etiketleri metinsel olarak yorumlandığı için tırnaklar içinde HTML değerleri yazılabilir.

 

Örnek 3 PHP Değişkenleri yapıştırma (birleştirme) örneği: PHP iki değeri birleştirmek için .(nokta) sembolü kullanılır.

 

Örnek 4 PHP değişken tanımlama örneği: Tanımlanan iki sayının toplamını yazdıran PHP kodu

 

Örnek 5 PHP Tek ve Çift Tırnak Örneği: Çift tırnak içinde yazılan değişkenler, yorumlanıp değeri çıktı olarak yazdırılır.

 

Örnek 6 PHP If else | İki sayıdan büyük olanı yazdırma örneği: C tabanlı dillerden olduğu gibi kullanılır.

 

Örnek 7 PHP if else if örneği: Sayının işaretini yazdırın.

 

Örnek 8  PHP for örneği : 1-50 arasındaki sayıları alt alta yazdırın.

 

Örnek 9 PHP dizi tanımlama ve okuma örneği: PHP isimler adında bir dizi oluşturup içine 5 tane isim yazın. index numarası 3 olan ismi değiştirip, ilk index değerini ekrana yazdırın.

 

Örnek 10 : 5 elemanlı bir dizi oluşturup foreach ile tüm indexleri ekrana yazdırın

 

Örnek 11 : PHP ile isim indexlerine sahip bir dizi oluşturup, her hangi bir indexi ekrana yazdırın.

Örnek 12: Index adlarını ve değerleri ekrana yazdırma örneği.

 

Örnek 13 while ile dizi içindeki değerleri ekran yazdırın.(Örnek 12’nin while ile yazılmış şekli)

 

 

BÖLÜM 2: PHP FORM Örnekleri

Bu bölümde HTML Form işlemleri ile ilgili PHP Kod Örnekleri bulunmaktadır. Örneklerin ekrana düzgün şekilde gösterilmesi için bootstrap  CDN olarak kullanılmıştır. Bootstrap olmadan da örnekleri yapıp çalıştırabilirsiniz.

PHP FORM Örnekleri için aşıdaki notlara dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Not 1: PHP Form Örneklerine geçmeden önce HTML Form oluşturma ve HTML FORM nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. 

Not 2:Aşağıdaki Örneklerde kullanılan kavramlar hakkında da bir kaç açıklama yapmak gerekiyor. PHP ile bir formu aynı sayfaya göndermek için action=”<?=$_SERVER[‘PHP_SELF’]?>” şeklinde yazılır.  <?=…..?> kodu echo komutunun kısa yazımıdır. Ayrıca $_SERVER[‘PHP_SELF’] sayfanın kendi için yönlenmesi için kullanılan süper global bir değişkendir.

Not 3: Bir FORM PHP sunucusuna gönderildiğinde $_GET yada $_POST süper global dizi değişkenleri ile gönderilen verileri tutulmaktadır. Bunun için PHP dizi tanımlama ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Not 4: Bir FORM gönderildiğinde genellikle formun gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek için gönderme işlemini gerçekleştiren formun submit değeri var mı kontrolü yapılır.
Örneği: <input type=”submit” name=”kaydet”> şekildeki buton  gönderildimi kontrol etmek için isset($_POST[“kaydet]) yada isset($_GET[“kaydet]) şekilde kontrol edilir.

 

Örnek 1: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamını yazdıran PHP kodunu yazınız.

 

Örnek 2: Kullanıcı tarafından girilen Vize ve Final Notuna göre geçme Kalma durumunu ekrana yazdıran program

 

 

Örnek 3: Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları yazdıran PHP kodunu yazınız.

 

Örnek 4:  Kullanıcının girdiği sayının çarpım tablosunu yazdıran PHP kodunu yazınız.

 

Örnek 5: Kullanıcının girdiği iki sayı ve bir operatör değerine göre, dört işlemi gerçekleştiren PHP kodunu yazınız.

 

Örnek 6: Veritabanına kayıt ekleme ve listeleme örneği. PDO kullanarak aşağıdaki tabloya kayıt ekleyip kayıtları listeleme örneğini yapınız.

 

 

 

Yorum Yap