MsSQL

Sql Server’da Fonksiyon Kullanımı

Sql Server’da kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, sql serverda tanımlı olan fonksiyonlar gibi  aldığı parametreleri işleyerek geriye bir değer döndüren sql ifadeleridir.  Özellikle procedurelerden en büyük farkı sorguların içinde direk kullanılabilmeleridir.

Fonksiyon Çeşitleri

1.Geriye sabit değer döndüren fonksiyonlar

2.Geriye Sorgu döndüren fonksiyonlar

3.Geriye tablo değişkeni döndüren fonksiyonlar

Geriye sabit değer döndüren fonksiyon oluşturma

Geriye Sorgu döndüren fonksiyon oluşturma

Geriye tablo değişkeni döndüren fonksiyon oluşturma

Geriye tablo döndüğü için select ile kullanırken from ifadesinden sonra fonksiyonun kullanılması gerekir.

 

Fonksiyon Üzerinde Değişiklik Yapma

Fonksiyon üzerinde değişiklik yapmak için yukarıdaki tanımlama şekillerinde olduğu gibi Create  function.. yerine Alter function…. yaparak fonksiyon üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.

 

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Silme

View, Procedure lerde olduğu gibi Drop ile siliyoruz.

 

Sql Server Fonksiyon Örnekleri

Örneklerde kullanılan kütüphane veritabanı için tıklayın.

Örnek: iki metni birleştirip geriye tek metin döndüren fonksiyonu yazınız.

Kullanım:Oluşturduğunuz fonksiyon ile öğrencinin adını ve soyadını birleştirip geriye döndürün.

 

Örnek: sign metodunu yapınız.(sing metodu sayi pozitif ise 1, negatif ise -1, 0 ise 0 döndürür.)

Kullanım:Fonksiyonların kullanımı

 

Örnek:Öğrenci numarası girilen öğrencinin okuduğu kitap sayısını getiren fonksiyon

Kullanım:Öğrencinin numarası girilen öğrencinin okuduğu kitap sayısını, adını ve soyadını getiren

 

Örnek: replicate metodunun benzerini tekrarla adında oluşturunuz.

Fonksiyonun oluşturulması

Kullanım:

 

Örnek:Girilen 1. parametreninn 2.parametreye tam bölünüp bölünmediğini yazdıran fonksiyonu yapınız.

Kullanım:

 

Örnek: Girilen iki parametreyi birbirinden çıkarıp geriye pozitif sonuc döndüren fonksiyon oluşturunuz.

Yöntem 1:

Kullanım:

 

Yöntem 2

Kullanım:

 

Örnek: Faktöriyel hesaplayan fonksiyonu yapınız.

Kullanım:

 

Örnek: Sayının kuvvetini hesaplayan fonksiyonu yapınız.(power fonksiyonunu yapın)

Kullanım:

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yap