MsSQL SQL

SQL DROP TABLE Kullanımı

SQL DROP TABLE deyimi, bir tabloyu ve tabloya bağlı olan tüm yapıları (dizinler, tetikleyiciler, kısıtlamalar) kaldırmak için kullanılır.

Dikkat: Bu deyim kullanıldığında tablo ve içindeki veriler geri dönüşü olmayacak şekilde silinecektir.

Kural:

 

Örnek: yazar tablosunu kaldırmak için gerekli olan sql deyimini yazınız.

Not: Veritabanında olmayan bir tabloyu kaldırmaya çalıştığımızda şöyle bir hata ile karşılaşırız.

Cannot drop the table ‘tablo_adi‘, because it does not exist or you do not have permission.

Yorum Yap