SQL Veritabanı

T-SQL Sorgulama Dili

T-SQL

Transact Structured Query Language kelimelerinin kısaltmasıdır. Veritabanında sorgulama yapmak için kullanılan ortak bir dildir. T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. Aralarında ufak farklılıklar olsa da tüm veri tabanlarında bu dil kullanılır.

T-SQL komutları işlevlerine göre 3’e ayrılır:

 • DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama dili
 • DML (Data Manipulation Language) : Veri işleme dili
 • DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili

DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama dili

SQL Server içinde(veya herhangi bir veritabanı) veri tabanı, tablo, stored procedure, trigger, view, synonym, kullanıcı, kullanıcı tanımlı veri tipleri gibi nesneler oluşturmak ve bunları düzenlemek için kullanılır.

DDL’de kullanılan temel komutlar aşağıda verilmiştir.

 • CREATE: Nesne oluşturmak için kullanılır.
 • ALTER: Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
 • DROP: Nesneleri silmek için kullanılır.

DML (Data Manipulation Language) : Veri işleme dili

Veri tabanının en temel nesnesi olan tablolar içindeki veriler ile ilgili işlemler yapılmasını sağlayan komutları içerir.

DML’de kullanılan temel komutlar aşağıda verilmiştir. 

 • SELECT: Veri tabanındaki verileri seçmeyi sağlar.
 • INSERT: Veri tabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.
 • UPDATE: Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak için kullanılır.
 • DELETE: Veri tabanından veri silmek için kullanılır.

DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili

DCL, bir veri tabanında kullanıcı işlemleri ile ilgili tüm işlemleri yapmak için kullandığımız komutlardır. Bu komutlar ile kullanıcılara yetkiler verebilir, yetkilerini elinden alabilir veya yetkilerini sınırlandırabiliriz. Diğer bir deyişle verilere erişim yetkilerini düzenlemede kullanılır.

DCL’de kullanılan temel komutlar aşağıda verilmiştir. 

 • GRANT: Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve T-SQL komutlarını çalıştırmasına izin verir.
 • DENY: Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar.
 • REVOKE: Grant ile verilen izinleri veya Deny ile verilen kısıtlamaları iptal etmek için kullanılır.

DCL komutlarını kullanabilmek için SQL Server’da yetki sahibi olan gruplar: sysadmin , dbcreator , db_owner , db_securityadmin ‘dir.

1 Yorum

Yorum Yap