Çarşamba , 13 Aralık 2017
Anasayfa » JavaScript » JavaScript Dersleri

JavaScript Dersleri

Bu başlık altında javascript dilinin yapısı, tanımlama kuralları, karar, döngü gibi temel programlama ifadelerinin yanında javascript ile diziler, fonksiyonlar ve javascript olayları konularına yer verilecektir. JavaScript derslerinin ilerleyen bölümlerinde daha kavramsal konular olan, HTML DOM, Nesneler, JavaScript Nesneleri(Math, String, Number vs.), Ajax İşlemleri ve yeni javascript APIlerine yer verilecektir. JavaScript dersleri başlığı altındaki en kapsamlı JavaScript Türkçe Kaynak olarak da sıklıkla güncellenecek.

JavaScript dili, HTML ve CSS kavramının aksine anlaşılması zor olan bir dildir. Form olayları ve Dom manipülasyonlarında JS,HTML ve CSS etikleşimi kullanılacağı için  JavaScript öğrenmeye başlamadan önce HTML ve CSS dilleri hakkında temel seviyede de olsa bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

 

JavaScript Nedir? 

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir. JavaScript ile…  JavaScript’e Giriş

Değişken Kavramı & Değişken Tanımlama

Değişkenin tanımını yaparak konuya başlayalım. Değişken, programın çalışması için gerekli verilerin tanımlanarak…  Değişkenler

Tür Dönüşümü  

JavaScript ile bir değişken tipten bağımsız olarak tanımlanır. Fakat değer ataması yapılırken değerin türüne göre değişkenin tipi…  Tür Dönüşümü

Kapsam

Javascript ile nesnelere, fonksiyonlar ve değişkenlere nasıl ve nerelerden ulaşma yetkinizin olduğunu örneklerle açıklayalım… Kapsam

 

Operatör ve İşlem Öncelikleri

JavaScript programlama dilinde operatörler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. JavaScriptte ikili(binary) , tekli (unary) … Operatörler ve İşlem Öncelikler

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler aldığı sayısal değeri operatör sembolüne göre işleyip geriye tek bir değer döndürürler.  Standart aritmetik operatörler…  Aritmetik Operatörler

Atama Operatörleri

Bir atama operatörü, sağ tarafındaki değere bağlı olarak sol tarafındaki değişkene değer ataması yapar. Basit atama operatörü… Atama Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, değişkenler veya değerler arasındaki eşitliği veya farkı saptamak için mantıksal işlemlerde kullanılır… Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler genellikle boolean değerleri ile kullanılır. Bu yüzden boolean türünde değer döndürür…Mantıksal Operatörleri

Operatörlerin İşlem Öncelikleri

JavaScript programlama dilinde operatörler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. JavaScriptte ikili(binary) , tekli (unary)… İşlem Önceliği (Operatörlerin Öncelik Sırası)

 

If Else Koşul Deyimi

Bütün programlama dillerinde olduğu  gibi JavaScript dilinde de en çok kullanılan karar ifadelerinden biridir… If- Else Koşul Deyimi

If Else Örnekleri

If Else kavramı ile ilgili 7 farklı örnek… If-Else Örnekleri

Ternary Operatör

Üç işlemli tek operatördür. Koşul deyiminin kısaltması olarak da kullanılır. JavaScript Ternary If deyiminin… Ternary Operatörü

Switch Koşul Deyimi

Switch ifadesi farklı koşullara bağlı olarak farklı eylemleri yürütmek için kullanılır. Switch kendine gelen ifadeyi değerlendirip, uygun olan case ile eşleştirir… Switch Koşul Deyimi 

 

For Döngü Deyimi

Tüm C tabanlı programlama dillerinde olduğu gibi süreklilik arz eden komutlarınızı for döngüsü altında ele alabilirsiniz.  JavaScript dilinde… For Döngü Deyimi

While Döngü Deyimi

JavaScript while döngüsünde şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür… While Döngü Deyimi

For in Deyimi

Dögnü içinde nesne nesne özelliklerine ulaşmak için kullanılır.  Eğer JavaScript nesne oluşturma hakkında fazla bir fikriniz yoksa bu yazıyı… For…in Deyimi

For of Deyimi

for of deyimi tekrar eden (iterable) nesneler üzerinde hareket ederek nesnenin değerini okumak için kullanılan özel bir javascript deyimidir.  Iterable nesneler (Array, Map, Set, String… For…of Deyimi

Döngü Kontrolleri (break, continue)

Break ifadesi döngüden çıkmak için kullanılır.  Continue ifadesi döngü üzerinde bir sonraki adıma atlamak için kullanılır… Döngü Kontrolleri (break, continue) 

 

Diziler

Bir değişken içinde birden fazla veri saklamak için diziler kullanılmaktadır. JavaScript dizilerinde her türlü veriyi tek bir dizi içinde saklamak mümkündür… Diziler

 Dizi Tanımlama

Öncelikle “dizi nedir” sorusuna cevap vererek başlayalım. Dizi benzer ifadelerin bir araya getirildiği özel değişkendir.  Bir değişken içinde bir veri saklana bilirken…  Dizi Tanımlama

Dizilerde Kullanılan Fonksiyonlar

JavaScript dilinde dizilerde kullanılan bazı metodları kullanım şekil tablo ve örneklerle açıklanmıştır. Dizi oluşturma ve dizilerde kullanılan bazı metodları…Dizilerde Kullanılan Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Genellikle bir fonksiyon bir kodun yinelemeli olarak kullanılacağı durumda tanımlanır. Diğer programlama dillerinde de kullanılan fonksiyonlar “altprogram” olarak da ifade edilmektedir…Fonksiyonlar

Anonim Fonksiyonlar

Bir fonksiyonu isim ile tanımlayabileceğimiz gibi isimsiz (ananonim) olarak da tanımlamak mümkündür. Bir çok programlama dilinde anonim fonksiyon kullanımı mevcuttur…Anonim Fonksiyonlar

Arrow Fonksiyonlar

EcmaScript 6 ile javasSript diline dahil olan Arrow Fonksiyonlar ile isimsiz bir fonksiyon tanımlayıp değer döndürme işlemini yapabilirsiniz.  Yazım Kuralı: En kapsamlı şu şekilde yazabilirsiniz. Arrow Fonksiyonlar

Olaylar

Olaylar, HTML nesnelerinin kullanıcı(fare,klavye yada dokunma) yada Web Apileri(video bitmesi, duraklatılması vs.) ile etkileşimi sonucu meydana gelen değişimlerdir. DOM ile… Olaylar

Form İşlemleri

Text kutusu içine girilen yazıyı Div içine aktarma,Text kutusuna girilen yazıyı select nesnesine option olarak ekleme;Text kutusu boşsa formu göndermeyi… Form İşlemleri

Zamanlayıcı (timeIntervel, setTimeOut, requestAnimationFrame)

avaScript blokları genellikle eş zamanlı olarak yürütülür.  Fakat bazen keyfi olarak zamanlanmış bir şekilde kodlarınızın yürütülmesini isteyebilirsiniz… Zamanlayıcı (timeIntervel, setTimeOut, requestAnimationFrame)

Hata Yakalama (try catch finally)

JavaScript ile hata yakalama konusunu anlatmadan önce hata nasıl oluşur bu kavramı anlamak gerekir. Nesne yönelimli bir programlama yapıyorsanız… Hata Yakalama (try catch finally)

JavaScript Örnekleri (40+ Örnek)

0’dan fazla çeşitli zorluk seviyesine göre hazırlanmış  JavaScript Örnekleri ve JavaScript Uygulamalarını kapsamaktadır.  Basit, Döngülü, Şartlı ve Form…JavaScript Örnekleri (40+ Örnek)

JavaScript Nesneleri

Nesne Oluşturma

JavaScript programlama dilinde  5 tane veri tipi ve 3 tane referansı ifade eden Object tipi vardır. Veri tipleri  Number, String, Boolean, Undefined, ve Null… Nesne Oluşturma

HTML DOM Nesneleri

HTML DOM ile, javaScript kullanarak bir HTML belgesinin tüm elementlerine ulaşıp, değiştirebilirsiniz.  DOM; HTML, SVG, XML gibi… HTML DOM Nesneleri

Number Nesnesi

Number nesnesi JavaScriptte sayısal değerler ile işlem yapmak için kullanılan bir nesnedir. Pek tercih edilmemesine rağmen sayısal bir değer Number nesnesi kullanarak oluşturulabilir…Number Nesnesi

String Nesnesi

JavaScript String nesnesi ile bir çok metinsel işlemi bir kaç adımda mümkün. String nesnesinin bazı önemli özellikleri ve metotları şunlardır…String Nesnesi

Math Kütüphanesi ve Fonksiyonları

JavaScript Math nesnesi ile bir çok matematiksel işlemi yapmak mümkün. Math nesnesinin bazı önemli özellikleri ve metotları şunlardır… Math Kütüphanesi ve Fonksiyonları

Date Kütüphanesi ve Kullanımı

JavaScript ile  Date fonksiyonu tarih oluşturma, değiştirme ve kısmen tarih biçimlendirme işleri yapılabilir.  JavaScript  1 Ocak 1970 UTC tarihinden şu zamana… Date Kütüphanesi ve Kullanımı

Window Nesnesi

Web Storage

HTML5 Web Storage kavramını JavaScript ile yapılacak listesini (To Do List) hazırlayarak anlatacağım.

Web Storage kavramını açıklayarak başlayalım…Web Storage

JavaScript Dersleri

Hakkında Hayri

İlginizi Çekebilir

JavaScript for … of Kullanımı

for of deyimi tekrar eden (iterable) nesneler üzerinde hareket ederek nesnenin değerini okumak için kullanılan …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir