HTML JavaScript

Output Element Kullanımı

HTML Output Elementi bir hesaplama sonucu yada kullanıcının işleminden çıkan çıktıyı göstermek için kullanılır.

Standart bir çıktı elementi aşağıdaki nitelikleri kabul eder.

for: hesaplama sonucunun eşitleneceği nesne adı için kullanılır.

form: Hangi form öğesini kullanacağını belirtmek için kullanılır. Her hangi bir form öğresi belirtilezse içinde bulunduğu form öğresini kabul edecektir.

name: elementin adını ifade eder.

HTML Output Örnek:

range nesnesi ile iki tamsayıyı birleştirip sonucu output nesnesi ile ekrana yazdıran bir javascript örneği yapalalım.

 

 

 

 

 

Yorum

Yorum Yap