JavaScript

JavaScript for … of Kullanımı

for of deyimi tekrar eden (iterable) nesneler üzerinde hareket ederek nesnenin değerini okumak için kullanılan özel bir javascript deyimidir.  Iterable nesneler (Array, Map, Set, String, TypedArray ve nesne içindeki yield ile oluşturulan değişkenker vb.) üzerinde okumak yapmak için kullanılır. For of ES6 ile javascript içine dahil olmuş bir deyimdir. For in deyiminden farklı olarak koleysiyonlar üzerinde sadece okuma yapmaktadır. C tabalı programlama dillerindeki foreach kavramı ile benzerlik göstermektedir. Yazıyı fazla uzatmadan örneklere geçelim.

Örnek: Dizi üzerinde okuma

 

Örnek: String üzerinde okuma

 

Örnek: Map nesnesi ile kullanım örneği

 

Örnek Generatör foksiyon ile kullanım örneği

 

Örnek: arguments nesnesi ile kullanım

 

 

 

1 Yorum

Yorum Yap