CSS WEB

CSS Padding Kullanımı

CSS padding özellikleri, herhangi bir HTML öğesinin kenarları ile içeriği arasında kalan boşluğu oluşturmak için kullanılır. Bir öğenin her bir yanına ait(üst, sağ, alt ve sol) dolgusunu (padding) ayarlama özellikleri vardır.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde <div> öğesinin dolgusu her yönden 70 piksel olarak belirlenmiş olup, 1 piksel yeşil kenar çizgisi ile sınırları gösterilmiştir.

 

CSS padding kullanımında, bir öğenin her bir kenar tarafına ayrı ayrı iç boşluğu belirtmek için alt özelliklere de sahiptir;

 • padding-top
 • padding-right
 • padding-bottom
 • padding-left

Tüm padding özellikleri aşağıdaki değerlere sahip olabilir:

 • uzunluk – px, pt, cm vb. cinsinden bir dolgu belirtir.
 • % – içeren elemanın genişliğinin yüzdesi olarak dolgu belirtir
 • inherit – dolgunun üst öğeden devralınacağını belirtir.

Not: Negatif değerlere izin verilmiyor.

Aşağıdaki örnek, bir <div> öğesinin dört kenarının tamamında farklı doldurma ayarlarını yapar.

padding Özelliği

Kodu kısaltmak için bir padding özelliğinde tüm kenar iç boşluklarını belirlemek mümkündür.

padding özelliği sırayla aşağıdaki bireysel padding özellikleri için bir kestirme nitelik olarak kullanılmaktadır.

 • padding-top
 • padding-right
 • pading-bottom
 • padding-left

padding özelliğinin kullanımına bir bakalım;

Eğer padding özelliğine dört değer birden verilirse;

 • üst iç boşluğu 35 pikseldir
 • sağ iç boşluğu 50 pikseldir
 • alt iç boşluğu 75 pikseldir
 • sol iç boşluğu 100 pikseldir.

Eğer padding özelliğine üç değer verilirse;

 • üst iç boşluğu 25 pikseldir
 • sağ ve sol iç boşlukları 50 pikseldir
 • alt iç boşluğu 75 pikseldir

Eğer padding özelliğinde iki değer varsa;

 • üst ve alt iç boşlukları 25 pikseldir
 • sağ ve sol iç boşlukları 50 pikseldir

Eğer padding özelliği tek bir değer ise;

 • her yönden iç boşluğu da 25 pikseldir

padding ve width Özelliklerinin Birlikte Kullanımı
box-sizing Özelliği

CSS width özelliği, öğenin içerik alanı ve kenarlık değerlerinin toplamı kadar bir alanı ifade eder. Yani, bir öğe width ile belirtilen genişliğe sahipse, o öğeye eklenen padding, aynı zamanda öğenin toplam genişliğine eklenecektir. Bu genellikle istenmeyen bir sonuçtur. Daha iyi anlamanıza yardımcı olabilmek için aşağıdaki örnekte, <div> öğesine 300 piksel genişlik verilmiştir. Bununla birlikte, <div> öğesinin gerçek oluşturulmuş genişliği 350 pik olacaktır (300px + 25px sol padding + 25px sağ padding)

Görüldüğü üzere altta bulunan <div> öğesini her ne kadar width özelliği ile 300 piksel’de tutmak istesekte sol ve sağda yapılan 25 piksellik padding değerleri neticesinde 350 piksel genişliğe sahip olacaktır. Bu gibi istenmeyen durumları box-sizing özelliği kullanarak engellenebilir. box-sizing özelliği elemanın genişliğini korumasına neden olur;  padding arttırırsanız, mevcut içerik alanı azalacaktır. Bir örnekle inceleyelim;

1 Yorum

Yorum Yap