Algoritma Programlama Temelleri

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri

algoritma ve akış diagramları

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. Daha detaylı açıklama için :algoritmaornekleri.com

Akış şeması algoritmaları ve işlemleri birbirine oklarla bağlı değişik tiplerdeki kutular içerisinde gösteren yaygın bir şema tipidir.

 

Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 2:Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini  hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 3: Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.( pi = 3,14)

Örnek 4: Fiyatı ve kdv oranı girilen ürünün toplam fiyatını ve kdvsini hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 5:şeklindeki 2. dereceden bir denklemin köklerini bulmak için gerekli olan algoritmayı ve akış diyagramını çiziniz.

Örnek 6:Vize ve Final notu girilen öğrencinin geçip geçmediğini hesaplayan algoritma ve akış şeması (vizenin%40,finalin %60’ı hesaplanır. Final en az 60 olmak zorundadır)

Örnek 7: Yaşı girilen kişinin yaşı 18 den büyük ise ehliyet alabilirsiniz yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 8: 100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çevirme yapan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız. (50 puana göre)

Örnek 9 :Girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 10: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 11:1 -100 arasındaki sayıları yazdıran algoritmayı ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 12: 1 -100 arasındaki sayıları toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 13:  Kullanıcının girdiği 50 sayıyı toplayıp toplam sonucu yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız

Örnek 14: Kullanıcının girdiği 10 sayıdan sadece çift olanları toplayıp ekrana yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız.

Örnek 15: Bir dizideki sayıları toplayıp, toplam sonucu yazdıran algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 16 : Girilen sayının karesini hesaplayan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 17: Girilen sayının karekökünü hesaplayan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 18: Üç değişken kullanarak iki değişkendeki sayıların yerini değiştirme algoritması ve akış diyagramı

Örnek 19: Üçüncü değişken olmadan sayıların yerini değiştiren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

 

Daha fazla Algoritma ve Akış Diyagramı Örneği için TIKLAYIN

BASİT ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

 

Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız.

Algoritma 

Akış Şeması

Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını

[divider]

Örnek 2:Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini  hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

 

Akış Şeması

Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan algoritma ve akış şemasını

[divider]

 

Örnek 3: Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.( pi = 3,14)

Algoritma

 

Akış Şeması

Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasını

[divider]

Örnek 4: Fiyatı ve kdv oranı girilen ürünün toplam fiyatını ve kdvsini hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

 

Akış Şeması (Not:Paralel kenar giriş çıkış birimi olduğu için ekranda göstermek için de kullanılabilir. -print haricinde)

Fiyatı ve kdv oranı girilen ürünün toplam fiyatını ve kdvsini hesaplayan algoritma ve akış şemasını

[divider]

ŞARTILI ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

Örnek 5: şeklindeki 2. dereceden bir denklemin köklerini bulmak için gerekli olan algoritmayı ve akış diyagramını çiziniz.

Tanım:

denklemi ve a ≠ 0 olmak koşulu ile,

Bu tek bilinmeyenli ikinci derecede denklemin diskriminantı şöyle tanımlanmaktadır.

Diskriminant’ı bilmek bu ikinci dereceden tek bilinmeyenli denklemin çözümünü sağlar.

a)  Δ > 0 yani Δ(delta) pozitif ise, denklemin farklı iki gerçel kökü vardır. x1 ve x2 olarak ifade edilen bu iki kök şu formül kullanılarak bulunur.

b) Δ = 0 yani Δ sıfıra eşit ise, denklemin, değerleri birbirleriyle çakışan, yani birbirine eşit, iki gerçel kökü vardır.

c) Δ < 0 yani Δ negatif ise, denklemin gerçel kökü yoktur yani denklemin çözümü bulunamaz.

Algoritma

 Akış Şeması

Örnek 6:Vize ve Final notu girilen öğrencinin geçip geçmediğini hesaplayan algoritma ve akış şeması (vizenin%40,finalin %60’ı hesaplanır. Final en az 60 olmak zorundadır)

Algoritma

 

Akış Şeması

Vize ve Final notu girilen öğrencinin geçip geçmediğini hesaplayan algoritma ve akış şeması

[divider]

 

Örnek 7: Yaşı girilen kişinin yaşı 18 den büyük ise ehliyet alabilirsiniz yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

 

Akış Şeması

Yaşı girilen kişinin yaşı 18 den büyük ise ehliyet alabilirsiniz yazdıran algoritma ve akış şemasını

[divider]

 

Örnek 8: 100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çevirme yapan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız. (50 puana göre)

Algoritma

Akış Şeması

100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çevirme yapan algoritma ve akış şemasını

[divider]

Örnek 9 :Girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma 

Akış Şeması

Girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren algoritma ve akış şemasını

[divider]

Örnek 10: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

Akış Şeması

Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını yazdıran algoritma ve akış şemasını

[divider]

DÖNGÜLÜ ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

Örnek 11:1 -100 arasındaki sayıları yazdıran algoritmayı ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

Akış Diagramı

1 -100 arasındaki sayıları yazdıran algoritmayı ve akış şemasını

[divider]

Örnek 12:1 -100 arasındaki sayıları toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış şemasını tasarlayınız.

Algoritma

 

Akış Diagramı

Screenshot_13

[divider]

 

Örnek 13:  Kullanıcının girdiği 50 sayıyı toplayıp toplam sonucu yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız

Algoritma

 

Akış Şeması

Screenshot_12

[divider]

 

Örnek 14:Kullanıcının girdiği 10 sayıdan sadece çift olanları toplayıp ekrana yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız.

Algoritma

Akış Diagramı

Screenshot_14

DİĞER ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ

 

Örnek 15:Bir dizideki sayıları toplayıp, toplam sonucu yazdıran algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Öncelikle dizi kavramı ile ilgili bilgi vermek gerekiyor.

Dizi: genellikle aynı tip birden fazla değeri bir arada tutmak için kullanılan yapılara denir. Bilgisayarda dizi her bir değere element ve her elementin dizideki sırasını işaret eden değere de index adı verilmektedir. Bir dizideki ilk index 0. index olarak ifade edilir.(Örn 10 elemanlı bir dizinin ilk index değeri:0, son index değeri de 9 olmuş olur. Bütün programlama dillerinde dizileri okumak yada yazmak için [] sembolleri kullanılır. Bir dizideki ilk değer ile ilgili bir işlem yapılacaksa diziadı[0] şeklinde ilk değere ulaşılabilir. Bu sıralama diğer elemanlar için de artan şekilde devam etmektedir.

Algoritma

 

yada

 

Akış Diyagramı

 

 

Örnek 16: Sayının karesini hesaplayan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Bu sorunun iki farklı çözüm yöntemi var.

  1. Basit yöntem sayıyı kendisi ile çarparak karesini hesapla
  2. Sayıyı toplayarak karesini hesaplama

 

Algoritma

Yöntem 1:

 

Yöntem 2:

 

Akış Diyagramı

Yöntem 1:

Yöntem 2:

Örnek 17: Girilen sayının karekökünü hesaplayan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

4, 25, 36  gibi sayıların karesini hesaplamak kolay olabilir ama ya sayının karesi tam çıkmıyorsa, bilgisayar bu sayıların karesini nasıl buluyor?  Aşağıdaki algoritma 2,3 gibi sonucu tam değer çıkmayan kök alma işlemlerinde bilgisayarın kullandığı algoritmayı gösteriyor. (Algoritma ile ilgili  wikipedia kaynağındaki açıklama sayfası)

Algoritma

Akış Diyagramı

 

Örnek 18: Üç değişken kullanarak  2 değişkendeki sayıların yerini değiştiren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Aslında bu soruyu farklı yöntemlerde defalarca görmüşüzdür. Elimizde 3 bardak var. Bardaklardan biri boş, diğer iki bardaktaki sıvıların yerini nasıl değiştirirsin gibi örneklerle karşımıza çıkmıştır. Bu soruda aynı bunun gibi 2 değişkendeki sayıların yerini değiştirmek için 3. değişkeni yardımcı olarak kullanacağız.

Algoritma

Akış diyagramı

(Not:a=10 b=20 için dikdörtgen eklemeyi unutmuşum)

 

Örnek 19: Üçüncü değişkeni kullanmadan sayısal iki değişkendeki sayıların yerini değiştiren algoritma

Algoritma

 

Akış Diyagramı

 

Faydalanılan Kaynaklar:

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1%C5%9F_%C5%9Femas%C4%B1

https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma

Yorum

Yorum Yap