JavaScript

JavaScript: Yamuk Alanı Hesaplama

Text kutusuna uzun,kısa kenarı  ve yüksekliği girilen yamuğun  alanını hesaplayıp ekrana uyarı olarak veren program:

Nesneye olay atayarak javascript ile yamuk  alanını hesaplama;

document.getElementById ile nesne oluşturulduktan sonra oluşturulan nesnenin onclick niteliğine fonksiyon tanımlaması yaparak kullanma

[divider]

HTML etiketinin onclick özelliğine fonksiyon tanımlayarak javascript ile yamuk  alanını hesaplama;

Etiketin onclick niteliğine fonksiyon yazılarak kullanma

[divider]

AddEventListener kullanarak javascript ile yamuk  alanını hesaplama;

Nesne document.getElementById ile oluşturulduktan sonra nesnenin addEventListener işlevi ile tanımlayarak kullanma

[divider]

window.prompt kullanarak javascript ile yamuk  alanını hesaplama;

prompt ve alert metodları ile çalıştırma örneği

 

Yorum Yap