JavaScript

Javascript Virgülden Sonra 2 Basamak Yapma

JavaScript ile virgülden sonraki ondalık sayısını belirlemek için iki metodu birleştirerek kullanıyoruz. Matematiksel işlem yapılacaksa toFixed ile kırpma işlemi yapıldıktan sonra mutlaka Number ile number tipine çevrilmesi gerekir.

Aşağıdaki örnek kod ile virgülden sonra iki basamak yapıp number tipinde sayi değişkenine aktarmaktadır.

 

Örneği tek satırda yazarsak;

 

degisken.toFixed(basamak sayısı)

Number(sayısal yapılacak değişken)

Yorum Yap