JavaScript

JavaScript Switch Case Kullanımı

Switch ifadesi farklı koşullara bağlı olarak farklı eylemleri yürütmek için kullanılır. Switch kendine gelen ifadeyi değerlendirip, uygun olan case ile eşleştirir. Uygun olan case ile eşleşen ifade/ifadeler yürütülür.

Yazım Kuralı

ifade: case değerleri ile eşleştirilecek olan değer

case degerN: ifade ile eşleştirilecek olan kelime/değer

Tanım:
ifade
, case değerleri ile eşleştirilecek olan durumu göstermektedir. Eğer ifade case değerlerinden biri ile eşleşirse, eşleşen değerden break; komutuna kadar olan tüm kodlar çalıştırılır.

Şartlardan sonra break komutu kullanılmazsa program aşağı doğru her case kodunu çalıştırır. Break kullanımı unutulmaması gerek önemli bir noktadır.

 

Örnek 1:new Date().getDay() metodu 0-6 arasında değer üretir. 0->pazar 6->cumartesi gününü göstermektedir.

 

Örnek 2: 

 

Örnek 3: break yazmayı unutunca oluşacak hata ile ilgili örnek

 

Örnek 4: Tek bir işlem için çoklu case kullanabilirsiniz.

 

 

 

Yorum Yap