JavaScript

JavaScript String Metotları ve Özellikleri

JavaScript String nesnesi ile bir çok metinsel işlemi bir kaç adımda mümkün. String nesnesinin bazı önemli özellikleri ve metotları şunlardır.

 

Özellik/Metot

Açıklama

Sık Kullanılan String  Metotları/Özellikleri
length Dizgenin uzunluğunu getirir.
 String.fromCharCode()  Unicode değerlerinden oluşan yeni bir dizge döndürür.
charAt()  String dizgesi içinde belirtilen sıradaki elemanı getirir.
 charCodeAt()  UTF-16(65535  karekter) ya göre index numarası girilen karekteri getirir.
 concat()  Parametre olarak girilen iki ve daha fazla dizgeyi birleştirip tek bir dizge haline getirir.
 replace()  Dizge içinde belirtilen tüm desenlerle eşleşip,  desene göre yeniden oluşturulan yeni bir dizge döndürür.
 search()  Dizge içinde düzenli ifadeye göre arama yapar. Eğer eşleşen kayıt bulursa ilk bulduğu index, bulmazsa -1 değerini döndürür.
 slice() Belirtilen başlangıç ve bitiş değerlerine göre dizgeyi parçalar.
 split()  İsteğe bağlı ayraç(örn: , ) ile dizgeyi parçalayıp yeni bir dizi oluşturur.
substr() Bir dizge içinde belirtilen komundan belirli sayıda karakteri alır.
trim() Dizgenin başındaki ve sonudaki boşlukları kaldırır.

 

JavaScript String Metotları Örnekleri

[divider]

 String.fromCharCode()

Unicode değeri yada değerlerinden yeni bir metin oluşturur.

[divider]

length:

Utf-16 kodlu her bir karakter için bir kod birimi döndürür.  Az kullanılan(TÜRKÇEYE ÖZGÜ KARAKTERLERDE DAHİL) karakterler için 2 kod birimi döndürür.

[divider]

charAt()

index numarası girilen karakteri getirir. Dikkat index “0”dan başlar.

[divider]

charCodeAt()

index numarası girilen karakterin Unicode değerini getirir. (Unicode değeri utf-16 ya göre getirilmektedir.)

[divider]

concat()

String dizgesi ile belirtilen yazı yada yazıları birleştirip yeni bir yazı üretir.

[divider]

replace()

Dizge içinde belirtilen tüm desenlerle eşleşip,  desene göre yeniden oluşturulan yeni bir dizge döndürür.  4 tane parametre alır. Son 2 parametre isteğe bağlıdır.

1.parametre Regexifadesi

2.parametre eşleşen ifadenin yerine yazılacak yeni değer.

[divider]

search() 

Dizge içinde arama yapıp bulursa bulunduğu sırayı döndürür. bulmazsa -1 değeri döndürmektedir. Parametre olarak sabit değer girilebileceği gibi regex de girilebilir.

[divider]

slice()

2 parametre almaktadır. 2 parametre isteğe bağlı.

1.parametre baştan kesme dışında bırakılacak değer sayısı

2. parametre sondan kesme dışında bırakılacak değer sayısı

[divider]

split()

belirtilen parametreye göre string dizgesini parçalayıp bu dizgeden yeni bir dizi oluşturur. ayraç parametre girilmezse boşluğa göre ayırma yapar.

[divider]

substr()

Bir dizgenin belirli bir konumundan belirli sayıda karakteri almak için kullanılır. İki parametre almaktadır.

1.parametre almaya başlanacak index sırası

2.parametre kaç tane karakter alınacağı

[divider]

trim()

Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları kırpar.

[divider]

 

1 Yorum

Yorum Yap