JavaScript

JavaScript Rastgele Harf ve Sembol Üretme – JavaScript Şifre Üretici

İstediğimiz uzunlukta ve  türde sayı, harf ve sembol üretmek için aşağıdaki metodu kullabilirsiniz.

rasteleSembol metodu 2 parametre alır. Geriye dönen değer üretilmek isteden şifredir.

rastgeleSembol(uzunluk,sembol);

uzunluk: ne kadar uzunlukta sembol üretilecek.

sembol: küçük harf için (a),  büyük harf için (A), sayı için (0), sembol için de (#) karakterleri kullanılır.

Kullanılacak metod;

 

Örnek:

 

Yorum

Yorum Yap