Cuma , 20 Ekim 2017
Anasayfa » JavaScript » JavaScript Number Nesnesi

JavaScript Number Nesnesi

Number nesnesi JavaScriptte sayısal değerler ile işlem yapmak için kullanılan bir nesnedir. Pek tercih edilmemesine rağmen sayısal bir değer Number nesnesi kullanarak oluşturulabilir.

Yazım Kuralı:

değer: nesne olarak oluşturulacak sayısal değer

Tanım:

Number nesnesinin birinci kullanım amacı şunlardır.

  • Eğer bir değer sayıya çevrilemezse NaN değerini döndürür.
  • Kurucu metot kullanmadan statik olarak Number nesnesi ile tür dönüşümü yapılabilir.

Number Nesnesi Özellikleri

Number.EPSILON  :özelliği ε = ωε  denklemindeki en küçük sonsuz sayıyı ifade eder.

Number.MAX_SAFE_INTEGER JavaScript dilindeki en yüksek güvenli tam sayı sabitini gösterir  (253 - 1).  →9007199254740991

Number.MAX_VALUE  JavaScript dilinde yazılabilecek en yüksek sayıyı gösterir.  →1.7976931348623157e+308

Number.MIN_SAFE_INTEGER JavaScript dilindeki en küçük güvenli tam sayı sabitini gösterir  (253 - 1).  →  -9007199254740991

Number.MIN_VALUE  JavaScript dilinde yazılabilecek en küçük sayıyı gösterir.  →  5e-324

Number.NaN Not-aNumber türündeki veriyi temsil eder.  Sayısal türe dönüştürülemeyen işlemlerde Number sınıfından NaN değeri üretir.

Number.NEGATIVE_INFINITY negatif sonsuz değerini ifade eder. Matematiksel işlemler sonunda oluşabilecek sonsuz değerini temsil etmek için kullanılır.

Number.POSITIVE_INFINITY pozitif sonsuz değerini ifade eder. Matematiksel işlemler sonunda oluşabilecek sonsuz değerini temsil etmek için kullanılır.

 

Number Nesnesi Metotları

 

Number.isNaN(): Hesaplanan değerin NaN olup olmadığını gösterir.

 

Number.isFinite():Hesaplanan değerin sonlu olup olmadığını kontrol eder.

 

Number.isInteger() :Hesaplanan değerin geçerli sayısal değer olup olmadığını verir.

 

Number.isSafeInteger()  :Hesaplanan değerin güvenli tam sayı aralığında olup olmadığını kontrol eder. Günveli tam sayı aralığı: -(253 - 1) ile  253 - 1 arasındadir..

 

Number.parseFloat() :String türündeki değeri ondalıklı sayıya çevirir.

 

Number.parseInt() :String türündeki bir değeri tam sayıya dönüştürür. ilk parametre sayı değeri, ikinci parametre hangi sayı sisteminden dönüştürüleceğini verir.

 

Number.parseFloat(): parseFloat() metodu ile aynı kullanımı vardır. Ondalıklı sayı değerine çevirmek için kullanılır.

Number.parseInt(): parseInt() metodu ile kullanımı aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number

 

 

 

Hakkında Hayri

İlginizi Çekebilir

JavaScript for … of Kullanımı

for of deyimi tekrar eden (iterable) nesneler üzerinde hareket ederek nesnenin değerini okumak için kullanılan …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir