JavaScript

JavaScript Math Nesnesi Metotları

JavaScript Math nesnesi ile bir çok matematiksel işlemi yapmak mümkün. Math nesnesinin bazı önemli özellikleri ve metotları şunlardır.

Özellik/Metot

Açıklama

Sık Kullanılan Matematik Metotları
Math.random() 0-1 arasında rastgele sayı üretir.
 Math.min(a,b,c,d,…,z) Kendisine parametre olarak gönderilen değerler arasında en küçük değeri getirir.
Math.max(a,b,c,d,…,z) Kendisine parametre olarak gönderilen değerler arasında en büyük değeri getirir.
Math.round(x) ondalıklı sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.
Math.ceil(x) ondalıklı sayıyı kendisinden sonraki ilk tam sayıya yuvarlar.(yukarı yuvarlar)
Math.floor(x) ondalıklı sayıyının ondalıklı kısmını kaldırır.(aşağı yuvarlar)
Math.sqrt(x) Kendisine parametre olarak gönderilen sayının karesini verir.
Math.pow(x,y) x taban, y üs olacak şekilde sayının kuvvetini hesaplar
Diğer Matematik Metotları
Math.abs(x) Sayının mutlak değerini verir. ( |-2| =2 )
Math.acos(x) -1 +1 arasındaki consinüs değerini radyan cinsinden döndürür.
Math.asin(x) -1 +1 arasındaki sinüs değerini 0 – pi arasında derecesini getirir.
Math.atan(x) tanjant tipindeki bir ifadenin 0 – pi arasında derecesini getirir.
Math.atan2(y,x) y,x değeri girilen ifadelerin 0 – pi arasında derecesini getirir.
Math.cos(x) derece cinsinden girilen cosinüs açısının -1 +1 arasıdaki değerini getirir.
Math.exp(x) ex  degerini getirir.
Math.log(x) e tabanındaki doğal logaritmasını verir.
Math.sin(x) derece cinsinden girilen sinüs açısının -1 +1 arasıdaki değerini getirir.
Math.tan(x) derece cinsinden girilen sayının radyan cinsinden değerini döndürür.
Matematiksel Sabitler
Math.E          Bu özellik matematikteki euler sabitini verir.
Math.PI       Bu özellik matematikteki Pi sabitini verir.
Math.SQRT2      Bu özellik matematikteki 2 sayısının karekökünü verir.
Math.SQRT1_2    Bu özellik matematikteki 1/2  sayısının karekökünü verir.
Math.LN2        Bu özellik matematikteki 2 sayısının logaritmasını verir.
Math.LN10       Bu özellik matematikteki 10 sayısının karekökünü verir.
Math.LOG2E      Tabanı 2 olan e sabitinin logaritamsını verir.
Math.LOG10E    Tabanı 10 olan e sabitinin logaritmasını verir.

 

 

Yorum

Yorum Yap