JavaScript

Javascript: Karenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Karenin çevresini ve alanını hesaplama

Text kutusuna bir kenarı girilen karenin çevresini ve alanını hesaplayıp ekrana uyarı olarak veren program:

 

Nesneye olay atayarak javascript ile karenin çevresini ve alanını hesaplama;

document.getElementById ile nesneyi seçip, seçilen nesnenin onclick işlevine hesapla adında oluşturulan fonksiyon ilişkilendirilmektedir. Kenar değerinin kuma işleminde okunan değer string türünden number türüne çevrilip karenin çevresi ve alanı hesaplanmıştır.

 [divider]

HTML etiketinin onclick özelliğine fonksiyon tanımlayarak javascript ile karanin çevresini ve alanını hesaplama;

En eski yöntemlerden biri olan HTML nesnesinin olay niteliğine fonksiyon tanımlayarak hesaplama işlemi yapılmaktadır.  Kenar değerinin kuma işleminde okunan değer string türünden number türüne çevrilip karenin çevresi ve alanı hesaplanmıştır.

[divider]

AddEventListener kullanarak javascript ile karenin çevresini ve alanını hesaplayan program;

Nesne getElementById ile seçildikten sonra DOM nesnelerinin olay dinleyicisi olan addEventListener ile nesnenin click olayına hesapla metodu bağlanmaktadır.  Kenar değerinin kuma işleminde okunan değer string türünden number türüne çevrilip karenin çevresi ve alanı hesaplanmıştır.

[divider]

window.prompt kullanarak javascript ile  karenin çevresini ve alanını hesaplayan program;

Kullanıcıdan sayfa açıldığında uyarı olarak kenar değeri alındıktan sonra hesaplama işlemi yapılan işlem sonucu yine uyarı olarak geriye döndürülmektedir.

 

Yorum

Yorum Yap