JavaScript

JavaScript Dizilerde Kullanılan Fonksiyonlar

dizi metodları ve örnekleri

JavaScript dilinde dizilerde kullanılan bazı metodları kullanım şekil tablo ve örneklerle açıklanmıştır.

 

Dizi oluşturma ve dizilerde kullanılan bazı metodları Dizi Oluşturma isimli makalede belirtmiştim. Bu makalede diziler üzerinde işlem yapan metodların nasıl kullanıldıkları örneklerle açıklanmıştır.

concat() Çağrıldığı dizi ile metodaa gönderilen dizi yada değerleri ekleyip geriye dizi döndürür.
every() Dizideki tüm elemenları verilen fonksiyon ile test eder.
Geri dönüş değeri false bulana kadar tüm elemanları sırayla kontrol eder. Dönen tüm değerler true ise sonuç true döndürür.
filter() Kendisine gönderilen fonksiyondan geçen tüm elemanlardan yeni bir dizi oluşturur.
forEach() Dizinin her elemanı için belirtilen fonksiyonu çalıştırır.
indexOf() Kendisine gönderilen parametre ile dizide aramayapıp bulduğu ilk indexi döndürür. eğer dizide yoksa aranan değer -1 değerini çevirir.
join()  Dizideki tüm değerleri belirtilen yapıştırıyıcıya göre birleştirir.
lastIndexOf() Belirtilen elemanın dizinin sonunda olup olmadığını kontrol eder. Dizinin sonunda bulamazsa -1 değerini döndürür.
// aranan değerin dışında isteğe bağlı ikinci bir değer daha verilebilir. Pozitif ise dizinin başından kaç değer içinde aranacağı,
//negatif ise dizinin sonunda kaç değerin aramadan çıkarılacağını ifade eder. Unutmayın aramaya eklenmese de dizinin başından aranacaktır.
//değer bulmazsa -1 değerini döndürecektir.
map() Dizi içindeki tüm elemanları belirtilen fonksiyondan geçirip yeni bir dizi oluşturur.
pop() Dizideki son değeri diziden atar.
push() Belirtilen elemanları dizinin sonuna ekler.
reverse() Diziyi ters çevirir.
shift() Dizinin başındaki ilk elemanı çeker.
sort() Diziyi sıralar.
some() BAZI elemanların belirtilen fonksiyon ile testi geçip geçmediğini kontrol eder.
unshift() Dizinin başına değer ekler.
toString() Diziyi metinsel(string) ifadeye çevirir.

JavaScript Dizi Metod Örnekleri

 

concat()

 

 

every()

 
 

 

filter()

 

 

forEach()

 

 

indexOf()

 

 

join()

 

 

lastIndexOf()

 

 

map()

 

pop()

 

push()

 

reverse()

 

shift()

 

sort()

 

some()

 

unshift()

 

toString()

 

Yorum

Yorum Yap