JavaScript

JavaScript: Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Text kutusuna uzun ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayıp ekrana uyarı olarak veren program:

 

Nesneye olay atayarak javascript ile dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplama;

document.getElementById ile nesne oluşturulduktan sonra oluşturulan nesnenin onclick niteliğine fonksiyon tanımlaması yaparak kullanma

[divider]

HTML etiketinin onclick özelliğine fonksiyon tanımlayarak javascript ile dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplama;

Etiketin onclick niteliğine fonksiyon yazılarak kullanma

[divider]

AddEventListener kullanarak javascript ile dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplama;

Nesne document.getElementById ile oluşturulduktan sonra nesnenin addEventListener işlevi ile tanımlayarak kullanma

 

[divider]

window.prompt kullanarak javascript ile  dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayan program;

prompt ve alert metodları ile çalıştırma örneği

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap