JavaScript

JavaScript Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler aldığı sayısal değeri operatör sembolüne göre işleyip geriye tek bir değer döndürürler.  Standart aritmetik operatörler arttırma(+), eksiltme(-), çarpma(*), bölme(/) sembolleridir.

Standart aritmetik operatörlere (+, -, * /) ek olarak, JavaScript’te  aşağıdaki tabloda listelenen aritmetik operatörlerde mevcuttur.

Aritmetik Operatörler

Operatör Tanımı
Kalan(%) İkili bölme işlemindeki tamsayılı bölmede kalan değeri getirir.
Arttırma(++) Belirtilen değeri bir arttırmak için kullanılır.
Azaltma(–) Belirtilen değeri bir azaltmak için kullanılır.
Toplama (+) Belirtilen değerleri toplar. Farklı tipte değerler ise toplama için otomatik tür dönüşümü yapar.
Fark (-) Önüne eklendiği sayısal değerin tersini alır. İki değeri bir birinden çıkarmak içinde bu operatör kullanılır.
Çarpma (*) Matematiksel çarpma işlemi yapar.
Bölme (/) Matematiksel bölme işlemi yapar.
Üsalma (**) Üsalma işlemi için tanımlanmış operatör. (Örn: 2**3  sonuç:8) EcmaScript 7’de stardart olacak

 

JavaScript Toplama Operatörü(+)

Kural:

Örnek

 

JavaScript Çıkarma Operatörü (-)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Bölme Operatörü (/)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Çarpma Operatörü (*)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Kalan Operatörü (%)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Artırma Operatörü (++)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Azaltma Operatörü (–)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Üsalma Operatörü (**)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Olumsuzlama Operatörü (-)

Kural:

Örnek:

 

JavaScript Tekil Artı Operatörü (+): bir değişkeni kolay yoldan sayısal değere dönüştürmek için kullanılır.

Kural:

Örnek:

 

Kaynak:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Arithmetic_Operators#Exponentiation

Yorum Yap