C Dili

C Dilindeki Anahtar Kelimelerin Listesi

Bu C dersinde, C dilinde bulunan tüm anahtar kelimelerin (toplam 32 anahtar kelime) kullanımı ile bilgiler sağlamaktadır.

C Dilinde Kullanılan Anahtar Kelimeler

Aşağıdaki liste C dilinde rezerve edilmiş olan tüm anahtar kelimelerin listesini içermektedir.

C Dilindeki Anahtar Kelimeler
auto break case char
const continue default do
double else enum extern
float for goto if
int long register return
short signed sizeof static
struct switch typedef union
unsigned void volatile while

 

C Dilindeki Anahtar Kelimelerin Tanımları

auto

Otomatik tanımlanan değişkenleri belirtmek için bildirilir. Fonksiyon gövdesinde yerel bir değişken oluşturup, kullanmak için vardır. Fakat C dilinde neredeyse bütün değişkenler yerel olduğu düşünülürse çok fazla kullanım alanı yoktur.

 

Yukarıdaki fonksiyon her çalıştırıldığında değişken yeniden oluşturulmaktadır. Normalde de yeniden oluşturulmaktadır.

 

break ve continue

break: programı döngü deyiminden dışarı atmak için kullanılır.

continue: kendinden sonraki kodları atlayarak döngü deyiminden devam etmesi için kullanılır.

Yukarıdaki kod içinde i=2 olduğunda continue çalıştığı yerden program atlıyor. i=10 olduğunda da program döngüden çıkıyor.

 

switch, case ve default

Switch ve case deyimi, birçok blok arasında bir ifade bloğu yürütülmesi gerektiğinde kullanılır.

 

char

Karakter türünde değişken oluşturmak için kullanılan anahtar kelimedir.
Not: C dilinde string türü olmadğı için karakterlerden oluşan dizi ile string tanımlaması yapılmaktadır.

 

const

C dilinde sabit tanımlaması yapmak için kullanılan anahtar kelimedir.

 

do…while

do … while döngü deyimidir.

 

double ve float

Ondalıklı sayı oluşturmak için kullanılan anahtar kelimelerdir. float 32bit yer kaplarken double 64bit yer kaplamaktadır.

 

if … else

Koşul deyimleri oluşturmak için kullanılan anahtar kelimedir. else ifadesi her zaman kullanılmak zorunda değildir.

 

enum

Numaralandırılmış yapılar oluşturmak için kullanılır. Tanımladığımız bir bloğu numaralandırarak kullanma imkanı verir.

 

extern

Extern anahtar sözcüğü, bir değişken veya bir fonksiyonun, bildirilen dosyanın dışında harici bir bağlantı olduğunu bildirir.

 

for

Döngü deyimi oluşturmak için kullanılır.

 

goto

goto anahtar kelimesi, bir fonksiyon içindeki etiketli bir ifadeye koşulsuz olarak atlama için kullanılır.

int

Tam sayı türünde değişken oluşturmak için kullanılır.

 

short, long, signed ve unsigned

int türünde kısa, uzun, işaretli(negatif)  ve işaretsiz değişkenler oluşturmak için kullanılır.

Veri Türü Aralık
short int -32768 to 32767
long int -2147483648 to 214743648
signed int -32768 to 32767
unsigned int 0 to 65535

return

Fonksiyonu sonlandırıp değer döndürmek için kullanılır.

 

sizeof

Değişkenin yada veri türünün büyüklüğünü hesaplar.

 

register

Belleğin register oluşturmak için kullanılır. Bu şekilde oluşturulduğunda değişken ile ilgili bellek yönetimini kendimizin yapacağını ifade etmiş oluruz. Böylelikle değişkenin daha hızlı çalışacağı umut edilir.

Kişisel not: C dilinin çok eski bir dil olduğu düşünülürse kullandığımız derleyiciler register değişken için ne kadar izin verir bilmiyorum.

 

static

Deyimlerin içinde statik değişkenler oluşturmak için kullanılır. Fonksyion sonuna kadar değişken aynı değeri korumaktadır.  Not: static yerel , const genel tanımlanır.

 

struct

Yapı anahtar sözcüğü bir yapıyı bildirmek için kullanılır. Bir yapı tek bir isim altında farklı tiplerdeki değişkenleri tutabilir.

 

typedef

Typedef anahtar sözcüğü, bir tanımlayıcı ile bir türü açıkça ilişkilendirmek için kullanılır.

union

Bir union, tek bir isim altında farklı değişken türlerini gruplamak için kullanılır.

 

void

Bir fonksiyonun geriye dönüş değerinin olmadığını ifade etmek için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap