C# Nesne Tabanlı Programlama Sınavı Programlama Temelleri Sınavı

C# Çalışma Soruları ve Cevapları

60 tane C# Programlama dili ile ilgili sorular ve cevapları. Değişken kullanımı, temel ifadeler, metodlar, diziler ve sınıf tanımlamaları ile ilgili boşluk doldurma ve tanım şeklinde hazırlanmış toplam 60 tane C# sorusu

Cevaplar Sayfanın sonundadır.

C# Çalışma Soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri geçerli değişkendir?
 2. sayi adında tamsayı değişken tanımlayıp, 100 sayısını atayın.
 3. Aşağıda değer ataması yapılmış değişkenlerin tiplerini yazınız.
 4. Console ekranında ekrana yazı yazıp bir alt satıra geçmek için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır.
 5. Aşağıdaki programın çıktısı nedir?
  int s1=2;
  int s2=0;
  Console.Write(s1);
  Console.Write(s2);
 6. Aşağıdaki yazı değişkenine Console ekranında klavyeden değer okumak için boş bırakılan yere ne yazılması gerekir?
 7. Aşağıdaki yazi değişkenin sayi değişkenine aktarılması için boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?
 8. C# dilinde birden fazla satırda yorum yapmak için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılır?
 9. Aşağıdaki var ile tanımlanmış a değişkeninin veri tipi nedir?
 10. Aşağıdakilerden hangisi doğru sabit tanımlamasıdır?
 11. x sayısının karesini hesaplamak için boş bırakılan yere hangi sembol yazılmalıdır?
 12. Aağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?
 13. Hangi operatör kalan hesaplamak için kullanılır?
 14. 3 ile 5 sayısının toplamını 8 e bölmek için aşağıda boş bırakılan yere hangi semboller yazılması gerekir?
 15.  a değişkenini 5 arttırmak için a=a+5 yerine hangi kısa işlem yazılabilir?
 16. Aşağıda  b=b/5 işlemini yapmak için boş bırakılan yere hangi sembol konulmalıdır?
 17. Aşağıdaki işlemin ekran çıktısı nedir?
 18. Aşağıdaki işlemin ekran çıktısı nedir?
 19. Yaşı 18 ve üzerinde olanlar için “Ehliyet Alabilirsiniz” yazıdrması için boş bırakılan yere hangi sembol yazılmalıdır?
 20. Aşağıdaki operatörlerden hangisi eşitlik kontrol etmek için kullanılır?
 21. a sayısı b sayısından büyükse a değilse b sayısını yazdırmak için boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi semboller yazılmalıdır?
 22. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?
 23. Switch case şartı sonunda break komutunu koymayı unutursak ne olur?
 24. Ekrana 3 kez “Merhaba Dünya” yazdırmak için boş bırakılan yerlere hangi semboller yazılmalıdır?
 25. 50 ile 100 arasındaki çift sayıları ekrana yazdırmak için boş bırakılan yerlere hangi semboller yazılmalıdır?
 26. 1den 100e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için boş bırakılan yerlere  hangi semboller yazılmalıdır?
 27. 1 ile 50 arasındaki tek sayıları yazdırmak için aşağıda boş bırakılan yerlere ne yazılmalıdır?
 28. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
 29. Aşağıdaki döngü kaç kez çalışır?
 30. Aiağıdaki programda ekrana enson hangi sayı yazılır?
 31. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
 32. 0 ile 100 arasıdaki çift sayıları ekrana yazdırmak için boş bırakılan yere hangi komut yazılmalıdır?
 33. Bütün C# programları hangi metod ile başlar?
 34. Tanımlanmış bir metodun geriye değer döndürmesini istemiyorsanız hangi tipi kullanırsınız?
 35. Ekrana sadece “Selam” yazdırması için boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 36. Aşağıda tanımlanmış fonksiyonu kullanmak için boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 37. a tamsayısını parametre olarak alıp, 10 ile çarpımını ekrana yazdıran programı yazmak için boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 38. C# tarfından tanımlanan bir fonksiyon kaç farklı parametre alabilir.
 39. Kendisine parametre olarak gönderilen iki tamsayı değerini toplayıp toplam sonucu geri döndüren fonksiyon için boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 40. Kendisine parametre olarak gönderilen iki tamsayıdan büyük olanı geri döndüren metodu tanımlayınız
 41. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
 42. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
 43. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
 44. Dinamik tipler için belleğin _________ alanı kullanılır.
 45. Canli adında sınıf tanımlanması için boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 46. Insan adında tanımlanan bir sınıfın isim metodunu kullanmak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.
 47. Arac adındaki metodun model özelliğine 2010 değerini atayınız.
 48. Hangi  tanımlayıcı C# dilinde yoktur?
 49. Insan adında tanımlanan sınıfın  yas özelliğini sınıf dışından ulaşılabilirliğini kapatıp, yasGetir metodu ile yas değerine ulaşılabilir olması için boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 50. Ornek adında tanımlanan sınıfa kurucu metod tanımlamak için boş bırakılan yeri doldurunuz?
 51. Aşağıdaki hangi  ifade/ifadeler özellikler için kullanılır?
 52. Doğru şekilde özellik tanımlamak için boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 53. string tipinde Isim değişkeni oluşturmak için boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 54. Metinsel tipte 14 elemanlı bir dizi tanımlamak için aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz
 55. Bir dizideki 8. elemanın index numarası kaçtır?
 56. Geçerli bir dizi tanımlaması için boş bırakılan yerlere hangi semboller getirilmelidir?
 57. Aşağıdaki s değişkenin son değeri nedir?
 58. Dizinin tüm elemanlarını ekrana yazdırmak için boş bırakılan yerleri tamlayınız.
 59. Dizinin tüm elemanlarını yazdırmak için boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 60.  5×5 boyutunda dizi tanımlamak için boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
 61. _

C# Çalışma Soruları Cevapları

 1. kullanici_adi ve KullaniciAdi
 2. int sayi;
  sayi=100;
 3. a:double, b:bool, c:string, d:int, e:char
 4. Console.WriteLine(“Selam”);
 5. 20
 6. Console.ReadLine();
 7. Convert.ToInt32(yazi);
 8. /* yorum */
 9. String
 10. const double PI=3.14159;
 11. *
 12. 4
 13. %
 14. int sonuc=(3 + 5)/ 8;
 15. a+=5;
 16. /
 17. 5
 18. 4
 19. >=
 20. ==
 21. if, >, else
 22. 15;
 23. Derleme hatası verir
 24. while, <=, ++
 25. <, +=
 26. <=, ++, i
 27. for, +=
 28. 6   Önemli fordan sonra ; kullanılmış
 29. 3
 30. 5
 31. Her hangi bir çıktı olmaz. break komutundan sonraki kodlar çalıştırılmaz.
 32. continue
 33. Main
 34. void
 35. void , {  ,  }
 36. void, Ornek
 37. int , * , sonuc
 38. istenildiği kadar
 39. int , int , return
 40. int , (virgül) , return , return
 41. 1
 42. 50
 43. Girilen:50
 44. heap
 45. class , { , }
 46. new , kisi.isim
 47. araba, 2010
 48. define
 49. class, private, public, return
 50. class, Ornek
 51. get, set
 52. set, return, value
 53. string, get
 54. string, new, 14
 55. 7
 56. { , }
 57. 15
 58. 15 yada dizi.Length , i++ , dizi
 59. in , nesne
 60. (virgül) , new , 5

 

 

 

 

 

 

Yorum

Yorum Yap