C Dili

C Dilinde Veri Tipleri

C programlama dilinde veri tipleri, değişkenleri tanımlamak yada fonksiyonların tiplarini tanımlamak için kullanılır. Bir değişken bellekte ne kadar yer tutacağını  veri tipi ile belirler.

C programlama dilinde veri tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırabilir.

Tip Tanımı
Temel Tipler  Ondalıklı ve tam sayı olarak sınıflandırılmış tiplerdir.
Numaralandırılmış
(Enumerated) Tipler 
 

İşaretlenmiş aritmetik tipler olarak ifade edilebilir. signed yada unsigned işareti ile değişkenin aralığı değiştirilebilir.

void (boş) Tipi Hiçbir değerin olmadığını ifade etmek için kullanılan tiptir.
Türetilmiş Tipler Pointer (İşaretçi) Tipi
Array (Dizi ) Tipi
Structure ( Yapı ) Tipi
Union ( Gruplama) Tipi
Function ( Fonksiyon) Tipi

 

Integer Tipler

Aşağıdaki tablo tamsayı tiplerinin bellek boyutlarını ve değer aralıklarını göstermektedir.

Tip Boyut Değer Aralığı
char 1 byte -128 ile 127 yada 0 ile 255
unsigned char 1 byte 0 ile 255
signed char 1 byte -128 ile 127
int 2 or 4 bytes -32,768 ile 32,767 yada -2,147,483,648 ile 2,147,483,647
unsigned int 2 or 4 bytes 0 ile 65,535 yada 0 ile 4,294,967,295
short 2 bytes -32,768 ile 32,767
unsigned short 2 bytes 0 ile 65,535
long 4 bytes -2,147,483,648 ile 2,147,483,647
unsigned long 4 bytes 0 ile 4,294,967,295

 

Belirli bir platformdaki bir türün veya bir değişkenin tam boyutunu elde etmek için sizeof operatörünü kullanabilirsiniz.  Sizeof (type) ifadeleri, nesnenin depolama boyutunu ya da bayt cinsinden yazmayı sağlar.

Aşağıda, herhangi bir makinede int türünün boyutunu almak için bir örnek verilmiştir

Program çalıştırıldığında int türünün boyutu 4 olarak verecektir.

 

Kayan Noktalı (Floating-Point) Tipi

Daha büyük sayı değerleri ve ondalıklı sayılar için floating(kayan) veri tipleri kullanılır. Bunlar dobule ve float olarak ifade edilir. Aşağıdaki tabloda bu tiplerin bellekte kapladığı alan ve değer aralıkları verilmiştir.

Tip Boyut Değer Aralığı Ondalık
float 4 byte 1.2E-38 ile 3.4E+38 6  ondalık basamak
double 8 byte 2.3E-308 ile 1.7E+308 15 ondalık basamak
long double 10 byte 3.4E-4932 ile 1.1E+4932 19 ondalık basamak

 

 

Yorum Yap