Algoritma C# Console Uygulamaları Programlama Temelleri Programlama Temelleri Sınavı

Palindrom Sayılar

Palindrom sayılar baştan ve sondan okunduğunda her iki yönlü değeri değişmeyen ifadelerdir. Tür olarak sayıları ele alacak olursak örneğin “121”, “6446”, “13231” gibi çok sayıda örnekler verilebilir. Tabi ki bunu metinsel değerlere uygulamakta mümkün. “Ada”, “Kazak” gibi… “Sator Arepo Tent Opera Rotas” M.S. 1.yy’da Latince yazılmış olan ilk palindrom örneği belki enteresan olabilir. Palindrom kökleri çok eskiye dayanan bir ifade tekniği olsa da biz günümüzde nasıl bir algoritma ile bir sayının palindrom olabileceğine bir bakalım. Aşağıda klavyeden girilen bir sayının palindrom değer lup olmadığını kontrol eden C# ile kodlanmış algoritmasını görebilirsiniz.

Yorum Yap