Algoritma

Kullanıcının Girdiği Sayının İşaretini Öğrenme

Birden fazla programlama dili ile kullanıcıdan alınan sayının işaretini ve sayının kendisini gösteren programı yapacağız. İlk aşamada sorunun algoritmasını, JavaScript, C# ve DartLang kodlarını hazırlayacağım. Sonraki aşamalarda da Java, PHP, C++, Go, Python gibi diller ile örneğin farklı dillerde nasıl yazıldığını inceleyeceğiz.

05.03.2017 Java ve Go Örneği yazıldı.

11.03.2017  C++, Python, Visual Basic Form ve Visual Basic Console yazıldı.

Sorunu çözümü için:Bir sayının değeri 0’dan büyükse işareti (+) 0’dan küçükse işareti(-) olur. Eğer sayı 0 değerinde ise işareti olmamaktadır.

Soru:Kullanıcının girdiği sayının işaretini ve sayıyı yazdıran program

Algoritma:

 

JavaScript dili ile:

 

C# ( Console ) dili ile:

 

DartLang dili ile:

HTML:

Kod:

 

Java Dili

 

Go Dili : 

 

Visual Basic (Form) 

Buton ve Text Kutusu

Visual Basic (Console)

 

Python

C++

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap