PHP WEB Web Services

PHP ile ASMX Web Servisi Çağrısı Yapmak

Bir web servisi web protokolleri üzerinden diğer üçüncü taraflar uygulamalar için erişilebilir bir uygulamanın mantıksal bir parçasıdır. Web Servisi iletişim protokolleri veri iletimi için HTML ve XML protokolleri kullanır. SOAP Simple Object Access Protocol anlamına gelen XML tabanlı “Basit Nesne Erişim Protokolü” olarak isimlendirilen haberleşme teknolojisidir. Web servisi ile bu web servisinin kullanan uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar.
Web servislerinden uygulamalara giden veri paketleri ve uygulamalardan web servislerine giden veri paketleri bu standart protokolü kullanmaktadır. Web servislerinin yazıldığı dil ile bunları kullanan uygulamaların (bir windows application, bir web application vb…) yazıldığı diller farklı olabilir. SOAP aradaki iletişim standartlaştırdığından farklı diller sorun yaratmaz. Tabi bunu sağlayan en büyük etken SOAP’ın XML tabanlı teknolojisidir.

PHP dili ile hazırlanan bir web uygulamasında ASMX web servisi ile nasıl iletişime geçildiğine dair bir örnek verelim.

 

 

 

 

PHP metodunda SOAPClient nesnesini “http://api.yazilimbilisim.net” adresinden yayınlanan “MyServices.asmx” isimli servisimiz ile iletişime geçmek için kullanıyoruz. SOAPClient nesnesi için daha fazla bilgiyi http://www.php.net/manual/en/book.soap.php adresinden bulabilirsiniz.

Servis üzerinde bulunan TestService isimli Web Metoduna çağrıda bulunmadan önce metodun ihtiyaç duyduğu parametrelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için basit bir array yapısı kullanılabilir. Tek dikkat edilmesi gereken durum parametre adlarının servise ait web metodunun imzasına uygun olmasıdır.

 

1 Yorum

  • Method çağırdığımda An error occurred when verifying security for the message. hatası alıyorum. Yardımcı olabilirmisiniz?

Yorum Yap