CSS WEB

CSS Sözde Sınıf Seçiciler (Pseudo Class)

CSS ile HTML öğelerinin özel durumlarını tanımlamak için sözde sınıflar kullanılır. Örneğin bir öğeye odaklanıldığında, mouse imlecini bir öğenin üstüne getirildiğinde veya bir linkin farklı durumlarına (ziyaret edilmiş veya edilmemiş gibi) stil vermek isteyebiliriz. Tüm bunlar için CSS Sözde Sınıfların kullanımı ile gerçekleştirilebilir.

Yazım Kuralı;

Şimdi bu sözde sınıfların kullanımına dair bazı örnekler görelim.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimiz bir linki farklı durumlarını ele almaktadır. Link bildiğiniz üzere <a> etiketi ile tanımlanır. Ancak farklı durumları vardır. Bunlar;

  • link : Link ziyaret edilmemiş durum
  • visited : Link ziyaret edilmiş durum
  • hover : Mouse imleci linkin üstünde
  • active : Link seçilmiş durum

Bir link için bu farklı durumları tek tek ele alıp, CSS sözde sınıfları şeklinde kullanabilir, stil tanımlayabiliriz.

Not : Link için kullanılan sözde sınıflar link, visited, hover, active sıralamasında olmalıdır.

Örnek;

Sözde sınıflarını “class” tanımlaması yapılmış CSS sınıflarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

hover Kullanımı

hover Sahte Sınıfı mouse imlecinin üzerine geldiği durumu ifade etmektedir. Tabi ki bu durum özellikle linklerde sıklıkla kullanılsa da, sadece ona mahsus değildir. Diğer HTML öğelerinde kullanabilirsiniz.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde hover sözde sınıfı bir <div> öğesi için kullanılmıştır.

Örnek;

hover Sözde Sınıfını bir <p> öğesiyle birlikte kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örneğimizde bir öğenin üzerine geldiğimizde açılan ve tooltip adıyla bildiğimiz basit bir balon ifadesi oluşturacağız.

first-child Kullanımı

:first-child Sözde sınıfı bir öğenin kapsamında bulunan ilk öğeyi belirtmek için kullanılır.

Örnek;

Örnek;

Aşağıdaki örnekte seçici, tüm <p> öğelerindeki ilk <i> öğesiyle eşleşir.

Örnek;

Aşağıdaki örnekte seçici, başka bir öğenin ilk alt öğesi olan <p> öğelerindeki tüm <i> öğeleriyle eşleşir.

last-child Kullanımı

:last-child Sözde sınıfı bir öğenin kapsamında bulunan son öğeyi belirtmek için kullanılır.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde seçici <p> öğelerinin sonuncusu ile eşleşmiştir.

not(selector) Kullanımı

:not(selector) Sözde sınıfı bildiriminde yer alan seçici (selector) dışında kalan tüm öğeleri seçmek için kullanılır.

Örnek;

nth-child(n) Kullanımı

:nth-child Sözde Seçicisi (n) ile bildirilen sıradaki öğeyi seçmek için kullanılır. Aşağıdaki örnekler ile kullanımını inceleyiniz;

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde nth-child sözde seçicisi 2. <p> öğesi ile eşleşmektedir.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde nth-child sözde seçicisinin odd parametresi tek nolu sıradaki even ise çift nolu sıradaki <p> öğeleri ile eşleşir.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde nth-child sözde seçicisi bir formülü parametre almaktadır. Hangi sıradaki <p> öğelerini seçeceği formülde yer alan n yerine 0’dan başlamak suretiyle sayma sayıları getirilerek hesaplanır. Örneğimizde;

  • n=0 için 3n+1=1
  • n=1 için 3n+1=4
  • n=2 için 3n+1=7
  • n=3 için 3n+1=10 . sıradaki <p> öğeleri seçilmiş ve stil uygulanmıştır.

nth-last-child(n) Kullanımı

nth-last-child Sözde Sınıfı nth-child Sözde sınıfının etkilerine sahiptir. Tek fark sayma işlemini sondan başa doğru gerçekleştirmesidir.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde sondan 1. <p> öğesi seçilmiş ve stil uygulanmıştır.

lang Kullanımı

:lang Sözde sınıf farklı diller için özel kurallar tanımlamanızı sağlar.

Örnek;

Aşağıdaki örnekte, :lang Sözde sınıfı lang = “ozel” olan <q> öğelerinin tırnak işaretlerini tekrar tanımlar.

focus Kullanımı

Bir öğeye odaklandığınızda focus Sözde sınıfına ait CSS bildirimleriniz gerçekleşir.

Örnek;

 

Yorum Yap