CSS WEB

CSS Metin İşlemleri

Eski zamanlardan beri varlığını koruyan hat sanatını bilirsiniz belki. Hat yazı ve çizgi anlamına gelmektedir. Kökleri oldukça eski zamanlara dayanır. Estetik ve görsel kuralların göz önünde bulundurulup, yazı ve çizgilerin kullanılarak yapıldığı yazı yazma sanatıdır. Yazıyı daha gösterişli kılmak, görsel açıdan zevke uygun kılmak maksatlı yapılır. Matbaa’nın gelişimiyle eski değerini kaybetmiş olsa da günümüz dünyasına şekil değiştirerek kendini devam ettirmiş, varlığı ile halen etkisinin ne denli büyük olduğunu göstermiştir. Adı artık hat olmasada biz buna web dünyasında web tipografisi adı veriyoruz. Tipografi, harf ve semboller kullanılarak yaratılan görsel tasarımlardır. Yazıları boyut, font ve boşlukları bakımından düzenleme ve tasarlama sanatıdır. Tipografi ile insanların ilgisini çekmeyen bir şeyi birden daha dikkat çekici ve akıcı yapabilirsiniz

Web Tipografisi alanı CSS ile birlikte zamanla önemli ölçüde büyüdü. Popülaritenin yükselmesi için birkaç farklı sebep olsa da yaygın olarak kabul edilen bir sebep, kendi web yazı tiplerini bir web sitesinde görmek, internet sayfalarındaki en değerli unsur olan metinsel içeriği estetik ve görsel açıdan daha fazla ön plana çıkarmaktır.

Geçmişte, bir web sitesinde kullanabileceğimiz az sayıda yazı karakteriyle sınırlıydık. Bu yazı biçimleri, bilgisayarlarda en sık yüklenen yazı tipleri olduğundan ekranda düzgün bir şekilde görüntülenme olasılığı en yüksekti. Bir font bilgisayarda yüklü değilse, web sitesinde de görüntülenmez. Şimdi, font servislerini kullanarak, web sitesine eklediğimiz yazı tipleri de dahil olmak üzere, seçilebilecek çok daha geniş bir yazı tipi paletine sahip olabiliyoruz.

Yazı tiplerini yerleştirme özelliği sayısız yeni yazı biçimine erişebilmemizi sağlarken, tipografinin temel ilkelerini bilmek de bizim için önemlidir. Bu derste bu temel ilkelerden bazılarını, HTML ve CSS‘yi kullanarak web sayfalarımıza nasıl uygulayacağımıza bir göz atacağız.

color : Metne Renk Ekleme

Genellikle, bir web sitesi oluştururken yapacağımız ilk kararlardan biri, kullanılacak birincil yazı tipi ve metin rengini seçmektir. Değiştirilebilecek diğer bazı özellikler (boyut, vurgu vb.) olsa da, yazı tipi ve metin rengi genellikle bir sayfanın görünümü ve okunurluğu üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Tarayıcı varsayılanlarından kurtulmak ve kendi yazı karakterini ve metin rengini kullanmak derhal sayfanın tonunu ayarlamaya başlar.

color Özelliği metne rengini vermek için kullanılır. Bu özellik bir renk değeri kabul eder. Birçok farklı formatta, onaltılık değerleri ve RGB, RGBa, HSL ve HSLa değerlerini içerir. En fazla kontrolü en az çaba sarf ettikleri için onaltılık değerler en yaygın olanlardır.

Bir sayfada öğenin içindeki tüm metnin rengini değiştirmek için gereken CSS’e bir örnekle inceleyelim;

Bir sayfanın varsayılan metin rengi <body> seçicisinde tanımlanır.

Örnek;

text-align : Metin Hizalama

Metni yatayda hizalama, sayfada bir ritim ve akış oluşturmanın önemli bir parçasıdır; bunu text-align özelliği kullanarak yapıyoruz .  text-align Özelliği beş farklı değer alabilmektedir.

 • center : Ortala
 • left : Sola hizala
 • right : Sağa hizala
 • justify : Her iki yana yasla
 • inherit : Üst kapsayıcıdan devral.

Örnek;

Aşağıdaki CSS ile başlıklar farklı yönlerde hizalanmıştır.

 

text-decoration : Metin Dekorasyonu

text-decoration Özelliği metinden süslemeleri kaldırmak için kullanılır. Alabileceği değerler;

 • overline : Metnin üstünü çiz.
 • line-through : Metnin ortasını çiz
 • underline : Metnin altını çiz
 • none : Hiç bir dekorasyon uygulanmaz

Linkler HTML standardı gereği altı çizgili olurlar. Aşağıdaki örnek ile bir linkin altı çizgili olmasını istemiyoruz.

Örnek;

Aşağıdaki örnekte text-decoration özelliğinin alabileceği diğer değerlerin metne olan etkilerini görüyorsunuz.

text-transform : Metin Dönüşümü

text-transform Özelliği ile bir metnin harflerinde küçük büyük karakter dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Alabileceği farklı değerler

 • uppercase : Metni büyük harlere dönüştürür.
 • lowercase : Metni küçük harflere dönüştürür.
 • capitalize : Metnin ilk harflerini büyük karakterine dönüştürür

text-indent : Metin Girintisi

text-indent Özelliği bir elemanın içindeki metnin ilk satırına girinti için kullanılabilir. Bu özellik için, piksel, nokta, yüzdeler ve benzeri dahil tüm ortak uzunluk değerleri kullanılabilir. Pozitif değerler metni içeri doğru, negatif değerler ise metni dışa doğru girer.

letter-spacing : Harf Boşluğu

letter-spacing Özelliği kullanarak, bir sayfada harfler arasındaki boşluğu ayarlayabiliriz. Pozitif bir uzunluk değeri harfleri birbirinden uzaklaştıracak, negatif uzunluk değeri ise harfleri birbirine daha yakın çekecektir.

line-heigth : Satır Yüksekliği

line-heigth Özelliği metnin iki satırı arasındaki boşluğu ayarlamanıza olanak verir.

word-spacing : Kelime Boşluğu

word-spacing Özelliği kelimeler arası boşluğu ayarlamanızı sağlar. Pozitif değerler kelimeler arası boşluğu açarken, negatif değerler kelimeleri birbirine yaklaştırır.

text-direction : Metin Yönü

text-direction Özelliği ile metnin yönünü değiştirebilirsiniz. Alabileceği iki farklı değer vardır ;

 • rtl : Sağdan sola
 • ltr : Soldan sağa

Örnek;

text-shadow : Metin Gölgesi

text-shadow Özelliği metne gölge uygulamak için kullanılır. text-shadow dört farklı değer almaktadır. İlk değer gölgenin yatay kaydırmasını, ikinci değer gölgenin dikey kaydırmasını ve opsiyonel olan üçüncü değer gölgenin bulanıklık yarıçapını belirler. Dördüncü ve son değer ise gölge için kullanılan renk değerleri belirtilir.

Örnek;

Yorum

Yorum Yap