Python

Python Değişken Tanımlama

Değişkenler, değerleri saklamak için ayrılmış bellek konumlarından başka bir şey değildir. Kısaca, bir değişken oluşturduğunuzda hafızada yer ayırmanız anlamına gelir.

Bir değişkenin veri türüne bağlı olarak, yorumlayıcı hafızayı ayırır ve ayrılmış hafızada neyin saklanabileceğine karar verir. Bu nedenle, değişkenlere farklı veri türleri atayarak,  değişkenlere tam sayı, ondalık veya karakter kaydedebilirsiniz.

Python’da değişkenler nesnelerden oluşmaktadır ve kullanmadan önce de tanımlama zorunluluğu yoktur. Ne zaman değişkeni kullanırsanız ve değer atarsanız statik olmayan bir şekilde değişken tanımlanacaktır. Değişken içindeki verinin tipi değiştiğinde de dinamik olarak tip değişecektir.

 

Değişkenlere Değer Atama

Python’da bellek alanında değişkenlere yer tahsisi için her hangi bir bildirime ihtiyaç duymadığını ve değişkene değer ataması yapıldığında değişken tipi dinamik olarak belirlendiğini ifade etmiştim. Bir değişkene değer ataması yapmak için eşittir (=) operatörü kullanılır.  Değişken o anda tanımlanır ve değeri atanmış olur.

 

Çoklu Atama

Python ile aynı anda birden fazla değişkene tek bir değer ataması yapılabilir. Aşağı s1, s2, s3 adında 3 tane değişken tanımlandı ve 100 değeri atandı.

Python ile aynı anda değişken tanımlaması ve değer ataması aşağıdaki gibi yapılabilir.

 

Değişken Tanımlama Örnekleri

Python Ondalık Değişken Tanımlama

 

String Değişken Tanımlama

 

Yazdırma Örnekleri

 

 

(Hata: Ayrı tipteki verilerin çıktısı birleştirilerek alınamaz. Tip hatası verecektir.)

 

(Çalıştır: Virgüller ile ayrı ayrı çıktılanabilir.)

Yorum Yap