Python

Python Örnekleri

 1. Merhaba Dünya örneği
 2. İki sayının toplamı örneği
 3. Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamı
 4. İki sayının ortalamasını yazdırma
 5. Kullanıcı tarafından girilen iki sayının ortalamasını hesaplama
 6. İki sayının yer değiştirmesi
 7. Virgülle( ,) girilen tüm sayıları toplayıp ortalamasını yazdıran program
 8. 3’e yada 5’e tam bölünen numaraları listeler
 9. Belirtilen başlangıç, bitiş ve adım değerine göre, aralıktaki sayıların toplamı hesaplayan program
 10. 0’dan 100’e kadar olan çift sayıları yazdıran program (while ile)
 11. 0’dan 100’e kadar olan çift sayıların toplamını yazdıran program (while ile)
 12. Girilen metni heceleyen program (Metni harflerine ayırma)
 13. 10 Elemanlı rastgele oluşturulan bir dizideki en büyük ve en küçük sayıyı bulan program
 14. Sayı tahmin oyunu
 15.  Python 3 Veri tabanından kayıt okuma

 

 

Örnek 1: Python Merhaba Dünya

 

Örnek 2: Python iki sayının toplamını yazdırma

 

Örnek 3: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamı

 

Örnek 4: İki sayının ortalamasını yazdırma

 

Örnek 5: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının ortalamasını hesaplama

Örnek 6: İki sayının yer değiştirmesi

 

Örnek 7: Virgülle( ,) girilen tüm sayıları toplayıp ortalamasını yazdıran program

 

Örnek 8: 3’e yada 5’e tam bölünen numaraları listeler

Örnek 9: Belirtilen başlangıç, bitiş ve adım değerine göre, aralıktaki sayıların toplamı hesaplayan program

Örnek 10: 0’dan 100’e kadar olan çift sayıları yazdıran program (while ile)

 

Örnek 11: 0’dan 100’e kadar olan çift sayıların toplamını yazdıran program (while ile)

Örnek 12: Girilen metni heceleyen program (Metni harflerine ayırma)

Örnek 13: 10 Elemanlı rastgele oluşturulan bir dizideki en büyük ve en küçük sayıyı bulan program

Örnek 14:  Bilgisayar tarafından tutulan rastgele sayıyı tahmin eden program

Örnek 15:  Python 3 Veri tabanından kayıt okuma

 

Yorum Yap