Java

Java If Else Örnekleri

Javada eğer kullanımı ilgili bir kaç tane if else örneği;

1- İki sayıyı karşılaştırma örneği
2-Artık Yıl Hesaplama Örneği
3-100 Sistemde girilen notu 5lik sisteme çevirme
4-Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdırma
5-Java Dizide 50′ den Küçük Sayıların Adetini Bulma

1- İki sayıyı karşılaştırma örneği

[divider]

2-Artık Yıl Hesaplama Örneği

Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 gibi.
Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100’ün katı olan yıllardan sadece 400’e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.
Sadece 400’e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400’e kalansız bölünebildiği halde- 4000’e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:[1]

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400’e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

Kaynak Wikipedia

[divider]

 

3-100 Sistemde girilen notu 5lik sisteme çevirme

[divider]

4-Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdırma

[divider]

5-Java Dizide 50′ den Küçük Sayıların Adetini Bulma

Yorum

  • Kodu göndermeden tam bir şey söylemek zor ama if şartını yazarken işaretlerde hata yapmış olabilirsin.
   Genellikle yapılan bir hata olarak if ifadesiden sonra noktalı virgül kullanmış olabilirsin.
   if şartının kullanım şekli olarak
   if(şart)
   {
   //ifadeler
   }
   else
   {
   ifadeler
   }

   şeklinde if deyimini kullanabilirsin.

Yorum Yap