Java

Java Diziler (Java Arrays)

Array (Dizi):  Aynı türdeki öğelerin sabit büyüklükte ardışık bir koleksiyonunu depolayan bir veri yapısı olarak ifade edebiliriz. Bir diziyi aynı türdeki verilerin kaydedildiği değişkenler kümesi olarak da düşünmek mümkündür.

sayi1, sayi2, …, sayiN gibi bireysel değişkenleri tanımlamak yerine, dizi değişkeni tanımlayıp sayilar[0], sayilar[1], …., sayilar[N] olarak kullanmak daha kullanılabilir olur.

Bu yazıda dizi değişkenlerini oluşturma ve dizi değişkenleri üzerinde işlemler gerçekleştirme ile ilgili bilgiler verilecektir.

 

Java Dizi Tanımlama

Java ile bir dizi tanımlamak için diziyi referans gösteren bir değişken tipi ile tanımlamak gerekir.

Kural:

veriTipi: String, boolean, byte, int, long… gibi değer tipleri ile Diziler, siniflar & arayüzler gibi referans tiplerini de içerebilir.

Örnek:

Java Dizi Oluşturma

Yukarıdaki işlemde dizi tanımlandı fakat oluşturulmamıştır. Tanımlama işlemi yapıldıktan sonra diziyi boyutu ile birlikte oluşturmak gerekiyor. Diziye sabit bir boyut vermek için aşağıdaki şekilde new operatörü kullanılarak tip değeri ile boyut verilir.

Tanımlama ve Oluşturma işlemi ayrı ayrı yapılabileceği gibi tek satırda da yapmak mümkün.

Kural:

Örnek:

yada

Alternatif olarak dizi tanımlama aşamasında aşağıdaki şekilde değer verilebilir.

 

Java Dizi İşleme

Değişkenlerde olduğu gibi okuma yada yazma işlemi için aşağıdaki şekilde dizinin tüm elemanlarına ulaşıp okuma yada yazma işlemini gerçekleştirebiliriz.  Diziler üzerinde işlem yaparken sıklıkla for yada foreach deyimlerini kullanırız.

 

Örnek (for ile):

Çıktı:

 

Örnek (foreach ile):

Çıktı:

Java Array.length özelliği

length özelliği ile dizi boyutunu öğrenmek mümkündür.

Çıktı:

 

 

 

Yorum Yap