Genel Programlama Temelleri Sınavı

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

  1. Değişken nedir? C# dilinde 7 farklı tipte değişken tanımlayıp değer ataması yapınız. (20P)
  2. Kullanıcının girdiği 100 sayıdan 5’in katı olan sayıları toplayıp, toplam sonucu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız.(20P)
  3. Kullanıcı tarafından bir ürünün birim fiyat, miktar ve kdv oranı girilmektedir. Girilen bu bilgilerden faydalanarak ürünün toplam fiyat ve toplam kdv tutarını hesaplayıp ekrana yazdıran programı yazınız.(20P)
  4. Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.(10P)
  5. Aşağıdaki programın çalışmasını açıklayıp ekran çıktısını yazınız.(10P)

int a=10,b=12;

a++;

b–;

if(a>b)

Console.WriteLine(“Şart Doğrudur”);

else

Console.WriteLine(“Şart Yanlıştır”);

Console.WriteLine(“{0} + {1} ={2}”,a,b,a+b);

 

  1. x=5, y=6, z=4, k=5 değerleri için Aşağıdaki tabloda sonuc alanlarını true veya false ifadeleri ile doldurunuz.(20P)
Kod Sonuc   Kod Sonuc
x < y true !(x <= y)
x >= y z >= k
x == z !(x <= k)
x != k (x <= k)&&( x != z)
(x < z)&&( x <= y) (x <= k)||( x != k)
(x == y)||(x == k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR

C1) Değişken:

İnt a=10;     Bool b=true;     Double c=12.45;    String d=”sdfds”;  char f=’s’;  byte bt=100;

Float fl=10.75f;

…..

 

C2)

başla

Sayısal i, toplam=0,sayi;

Döngü    i=0;i<100;i++  ise

yaz “bir sayı giriniz”

oku  sayi

eğer sayi%5==0 ise

toplam=toplam+sayi

eğer bitti

döngü bitti

yaz toplam

bitir

 

C3)

double bfiyat, kdv, toplam,toplamkdv;

int miktar;

Console.Write(“Ürünün birim fiyatı:”);

bfiyat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write(“Ürün miktarını girin:”);

miktar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write(“Ürünün kdv oranını girin:”);

kdv = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

toplamkdv = kdv / 100 * miktar * bfiyat;

toplam = bfiyat * miktar + toplamkdv;

 

Console.WriteLine(“Ürünlerin toplam tutarı={0} ve toplam kdv oranı={1}”, toplam, toplamkdv);

Console.ReadLine();

 

 

C4)

int s1, s2, s3,buyuk,kucuk;

 

Console.Write(“Bir sayı girin”);

s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“Bir sayı girin”);

s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“Bir sayı girin”);

s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

 

if (s1 > s2 && s1 > s3)

buyuk = s1;

else if (s2 > s3)

buyuk = s2;

else

buyuk = s3;

 

if (s1 < s2 && s1 < s3)

kucuk = s1;

else if (s2 < s3)

kucuk = s2;

else

kucuk = s3;

 

 

Console.WriteLine(“en büyük ile en küçük toplamı={0}”, kucuk + buyuk);

Console.ReadLine();

C5)

1.starı değişken tanımlaması

a++:a değişkenini bir arttırma

b–: b değişkenini bir azaltma

if(a>b): a ile b değişkeni karşılaştırılıyor a b den büyükse birinci kısım değilse else kısmı çalışacak (a b değişkenine eşit else kısmı çalışacak)

 

Ekran Çıktısı:

Şart Yanlıştır

11+11=22

 

C6) x=5, y=6, z=4, k=5 değerleri için Aşağıdaki tabloda sonuc alanlarını true veya false ifadeleri ile doldurunuz.(20P)

Kod Sonuc   Kod Sonuc
x < y true !(x <= y) false
x >= y false z >= k true
x == z false !(x <= k) false
x != k false (x <= k)&&( x != z) true
(x < z)&&( x <= y) true (x <= k)||( x != k) true
(x == y)||(x == k) true

 

 

 

 

Yorum Yap