C# Nesne Tabanlı Programlama Sınavı

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Sınav

Bilişim Teknolojileri Alanı

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Sınav Soruları

Konular (Veri Türleri, Karar Yapıları, Döngüler, Diziler)

 1. Dizideki elemanları bir sağa kaydırıp en soldaki elemana 0 ekleyen metodu yazınız.
 2. Klavyeden girilen bir metinin içerisindeki toplam kelime sayısını bulan metodu yazınız.
  (Not: foreach kullanılacaktır)
 3. Tür dönüşüm yöntemleri nelerdir, örnek kodlama biçimleri ile açıklayınız.
 4. Eksi bir sayı girilene kadar girilen sayılardan en büyüğünü ekranda gösteren programı yazınız.
 5. 5 Basamaklı bir tam sayının basamakları toplamını bulan ve ekrana yazan metodu kodlayınız.
 6. Dik üçgenin hipotenüs kenar uzunluğunu bulabilen metodu yazınız.
 7. Bir metnin içinde bir başlangıç noktasından istenilen sayıda karakter parçasını alan metodu yazınız.
 8. Kullanıcı tarafından girilen karakter yukarıdaki dizi içindeki elemanların baş harfi ile eşleşenleri ekrana yazdıran, her hangi bir eşleme yoksa “dizi içinde bulunamadı” uyarısını veren programı yazınız.(Önr: kullanıcı “V” girmiş olsun. Ekrana Vedat yazacak)
  isimler[]{“Recep”,”Ahmet”,”Hayri,”Hüseyin”,”Murat”,”Ömür”,”Ergün”,”Aydın”,”Vedat”,”Kenan”}
 9. Klavyeden 0 girilene kadar girilen sayı kadar ekrana “*” yazan programı yazınız.
 10. Aşağıda kuralları yazılı algoritma basit olarak kimlik bilgilerinizde yeralan özel bir kimlik numaranızın doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kullanılan bir matematik algoritmasıdır. Basit olarak bir dizi matematiksel işlem ile, verinin uygun bir kimlik numarası olup olmadığı tespit edilir.
  a) Kimlik numaraları 16 basamaktan oluşmaktadır. İlk 14 basamak arasında kurulan bir algoritma bize 15. basmağı, ilk 15 basamak arasında kurulan algoritma ise bize 16. basamağı verir.
  b) Her hanesi rakamsal değer içerir.
  c) İlk iki hane “90” ile başlayamaz.
  d) 4. 7. 10. ve 13. hanelerin toplamının 9 katından, 2. 5. 8. 11 ve 14. hanelerin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10′a bölümünden kalan, yani Mod10′u bize 15. haneyi verir.
  e)2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14. ve 15. hanelerin toplamından elde edilen sonucun 10′a bölümünden kalan, yani Mod10′u bize 16. haneyi verir.Klavyeden okunacak kimlik numarasının  geçerli bir numara olup olmadığını tespit eden metodu C# ile gerçekleştiriniz.

 11. Klavyeden girilen bir metnin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldıran programı yazınız.
 12. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nasıl olur?
Daha fazla örnek için şu sayfa gözatın.

 

 

Yorum Yap