C# WPF

WPF OpenFileDialog Kullanımı

Hemen hemen bütün Windows uygulamalarında bir dosyayı kaydetmek yada bir dosyayı açmak için aynı diyalog penceresi karşımıza çıkar. Bunun nedeni bu diyalog penceresinin Windows API parçası olmasıdır.  Bu bu apiyi API’yi kullanarak dosya açma yada kaydetme işlemini yapmak için Microsoft.Win32 isim alanının projeye dahil edilmesi gerekiyor.

Uyglamada Microsoft.Win32 isim alanını ekleyip, ekrandaki bir buton  ile çektiğimiz resimleri ekranda listeleme uygulaması yapacağız. Uygulama için bir tane button(x:Name=”button” ) ,bir tane liste kutusu (x:Name=”listBox”) ve bir tane de resim(x:Name=”image”) kutusu ekliyor.

 

Örnek 1:

Resim Aç butonunun (button click) tıklama olayına  OpenFileDialog örneklemesi yapıp sırasıyla resim seçmek için filtre, seçilen dosyanın kontrolü ve çoklu dosya seçim aktif ettikten sonra,  dialog ile seçilen nesnelerin tam adlarını  foreach ile liste kutusuna ekliyoruz.

 

Listbox SelectionChanged olayı gerçekleştiğinde ise  Listbox içindeki uri bilgisini resim yolu olarak veriyoruz.

yada

Yukarıda dikkat edilmesi gereken image  nesnesinin source değerinin bir bitmap nesnesi olması, bitmap nesnesnin oluştururken de mevcut bir Uri ile yol okunuyor.

 

 

Örnek 2:

Yukarıdaki örneği biraz değiştirip liste içine resmi getirelim. Listedeki görünen küçük resme tıklandığında da büyük resmi resim panelinde gösterelim.

(button click)

foreach içinde örnek bir Image nesnesi oluşturduktan sonra  resim kaynağını seçilen dosya olarak ayarlayıp listeye ekliyoruz.

 

( listBox SelectionChanged )

Liste içinde seçilen ilgili resim nesnesini alıp, yolunu image nesnesine kaynak olarak veriyoruz.

 

 

 

 

 

Yorum Yap