C# Console Uygulamaları

C# Klavyeden Girilen Ünlü Karakter Mi?

Klavyeden girilen karakterin sesli karater olup olmadığını bulanan program;

 

Şartımızda sesli karaterleri yada(veya ||) operatörü ile ekliyoruz.  Girdiğimiz karater şart içinde(if)  sesli karakterlerden biri  ile eşleştiğinde şart true olacak ve girdiğiniz karakter sesli karakterdir yazacaktır.

cha

 

dKey();

Yorum Yap