C# Console Uygulamaları

C# Dizi İçinde Arama Yaparak İlgili Kayıtları Listeleme Örneği

10 personele ait personel no, isim , telefon , e posta adreslerini ayrı ayrı dizilere aktaran ve klavyeden girilen numaraya ait bilgileri indexOf kullanarak ekrana getiren programa ait kodlar:

Yorum Yap