C Dili

C Dili Yazım Kuralı

Belirteçler

Bir C programı çeşitli belirteçlerden oluşmaktadır. Bunlar anahtar kelime, bir tanımlayıcı, sabit, dize  veya özel bir sembol olabilir.

Örneğin aşağıdaki C programında 5 tane belirteç mevcuttur. Mevcut kodun çalışması için de hepsini yazmak gereklidir.

 

Belirteçlere satır satır bakalım.

 

Noktalı Virgül

Her C ifadesini bitirmek için noktalı virgül kullanılması gerekir. İfade yazıldıktan sonra noktalı virgül sembolü ile sonlandırılır.

Aşağıda iki ayrı ifadeyi sonlardırmak için sonlarına noktalı virgül konulmuştur.

Yorumlar

Yazdığımız kodlarda bazen açıklamalar yapma ihtiyacımız olabilir. C dilinde birden fazla satırda yorum yapmak için  /* ….*/ sembolleri ve tek satırda yorum yapmak için // sembolleri kullanılır.

 

Tanımlayıcılar

Her programlama dilinde olduğu gibi C dilinin de kendisine özel ifadeleri vardır. Bu ifadeler C içinde rezerve edildiği için program içinde kullanılmazlar. Daha önceki yazılarda 32 tane C diline ait özel ifadenin olduğunu yazmıştım.

İşte C diline ait özel ifadelerin listesi

C Dili Anahtar Kelimeleri
auto break case char
const continue default do
double else enum extern
float for goto if
int long register return
short signed sizeof static
struct switch typedef union
unsigned void volatile while

 

C Dilinde Beyaz Boşluk

Bir çok programlama dilinde whitespace olarak ifade edilir. Sadece bir boşluk içeren, muhtemelen bir yorum içeren bir satır boş satır olarak bilinir ve bir C derleyicisi bunu tamamen yok sayar.

Ayrıca boşluk, bir ifadenin bir bölümünü diğerinden ayırır ve derleyicinin, int, bit ve sonraki öğe gibi bir ifadedeki bir öğenin nerede başladığını tanımlamasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap