Algoritma Programlama Temelleri

PDF Algoritma ve Akış Şeması Örnekleri

İÇİNDEKİLER

Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 2:Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini  hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 3: Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.( pi = 3,14)

Örnek 4: Fiyatı ve kdv oranı girilen ürünün toplam fiyatını ve kdvsini hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 5:Vize ve Final notu girilen öğrencinin geçip geçmediğini hesaplayan algoritma ve akış şeması (vizenin%40,finalin %60’ı hesaplanır. Final en az 60 olmak zorundadır)

Örnek 6: Yaşı girilen kişinin yaşı 18 den büyük ise ehliyet alabilirsiniz yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 7: 100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çevirme yapan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız. (50 puana göre)

Örnek 8 :Girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise ”sıfır” mesajını verdiren algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 9: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını yazdıran algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 10:1 -100 arasındaki sayıları yazdıran algoritmayı ve akış şemasını tasarlayınız.

Örnek 11:  Kullanıcının girdiği 50 sayıyı toplayıp toplam sonucu yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız

Örnek 12: Kullanıcının girdiği 10 sayıdan sadece çift olanları toplayıp ekrana yazdıran algoritma ve akış diagramını tasarlayınız.

ALGORİTMA ve AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ (DOC)

ALGORİTMA ve AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ (PDF)

 

Yorum

Ediş için bir cevap yazın X