Algoritma C# Console Uygulamaları Nesne Tabanlı Programlama Sınavı

C# Dizi Örnekleri

Nesne Tabanlı Programlama Dersi için Dizi Uygulamaları

Bu yazıdaki kolay, orta ve zor olacak şekilde C# dizi örnekleri yer almaktadır. C# dizi örneklerini  kopyalayıp C# Console ortamında uygulayabilirsiniz. C# dizi örnekleri ile ilgili sorularınız varsa yorum olarak mesaj bırakabilirsiniz.

 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki küçük harfleri büyük harfe çeviren C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli harflerin (metnin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden bir kelimenin ,girilen bir cümlede kaç kez tekrar ettiğini bulan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki boyutlu bir dizinin her satırının ve her sütununun toplamlarını ayrı ayrı hesaplayan ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüleyen C# programına ait kaynak kod;
 • İki boyutlu bir dizisinin köşegen elemanlarının toplamı ve çarpımını bulan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki farklı tek boyutlu sırasız olacak şekilde elemanları atanmış dizilerin elemanlarını sıraya sokarak farklı bir diziye yerleştiren C dizisi yaratan
  C# programına ait kaynak kod;
 • Tek boyutlu bir diziyi kendi üzerinde ters sıraya çeviren C# programına ait kaynak kod;
 • N elemanlı bir tamsayı dizisinin elemanlarını sıralayan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki boyutlu iki diziyi toplayan C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir cümle içinde, klavyeden girilen bir karakteri kaldırarak yeni bir metin elde eden C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin uzunluklarını ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 1000 elemanlı bir tam sayı dizinin ortalaması ile içlerinden rastgele seçilen 100 elemanın (aynı elemanın tekrar seçimi olmayacak şekilde) ortalaması ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 1000 elemanlı bir tam sayı içinde tekrar etmiş olan elemanları ve kaç kez tekrar ettiğini ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 10 elemanlı bir tamsayı dizisininnin elemanlarında bulunan değer kadar ekrana “*” yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Palindrom düz veya tersten okunduğunda okunuşu değişmeyen kelimelerdir. Aynı mantıkta tamsayılar için, klavyeden girilen bir tamsayının “palindrom (?)” olup olmadığını ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Bir dizinin ilk üç değeri 0,1,2 olarak başlamaktadır. Dizinin diğer elemanları sürekli şekilde son üç elemanının toplamı olarak devam etmektedir. Bu diziyi 100 elemanlı bir dizi oluşturunuz.
 • Bir tamsayı dizinde dizideki değerlerin ortalamasına en yakın olan değeri sahip elemanların hangi sırada bulunduğunu hesaplayan C# programına ait kaynak kod;
 • Her bir elemanı string olarak planlanan bir dizi içinde bir kelime aramasını yapacak, bulduğunda geriye index numarasını bulamadığı takdirde -1 değerini döndürecek metodu tasarlayınız.

  C#’da dizi kullanımı ile ilgili varsa sorularınızı yorum yaparak sitemize iletebilirsiniz, sorunuz en kısa zamanda çözülerek buradan paylaşılacaktır.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

C# Console Örnekleri 1

C# Console Örnekleri 2

C# Console Örnekleri 3

C# If Else Örnekleri

C# For Örnekleri 1

C# For Örnekleri 2

C# While Örnekleri

C# Dizi Örnekleri

C# Foreach Örnekleri

Yorum Yap