MsSQL SQL Veritabanı

Ms Sql Server Değişken Tanımlama Değer Atama ve Listeleme

Ms Sql server’da Procedure, Trigger, Function gibi program kodları yazarken değişkenlere çokça ihtiyaç duyulmaktadır.

Önemli Kurallar

  1. Değiken isimleri mutlaka @ ifadesi ile başlamalıdır.
  2. Değişken tanımlamadan önce Declare ifadesi yazılır.
  3. Declare yazıldıktan sonra değişkene bir isim verilir ve daha sonra değişkenin veri türü yazılır.
  4. Değişkene ilk değer verilecek ise veri türünden sonra =(eşittir) yazılarak ilk değer atanabilir.

Genel Yazım Kuralı

Declare @degisken int = 5

Değişken Tanımlama Örnekleri

Tanımlanmış Değişkene Sabit Değer Atama

Tanımlanmış bir değişkene değer atamak için Set ifadesi kullanılır.

Örnek

Değişkene Tablodan Çekilen Bir Değer Atama

Örnek

Yukarıdaki kodda sorgunun parantez içinde olması önemlidir. 10 numaralı öğrencinin adı @isim değişkenine aktarılmıştır. Bu kodu yazmanın başka bir yolu da aşağıdaki gibidir.

Bu yöntemle aynı anda birden fazla değişkene de değer atanabilir. Aşağıdaki gibi

Tablodan değer aktarırken dikkat etmemiz gereken diğer bir husus sorgunun tek bir kayıt döndürmesidir. Eğer sorgu sonucunda birden fazla kayıt dönüyorsa, bu durumda son kaydın bilgileri değişkene aktarılır.

Değikenin Değerinin Gösterilmesi 

Bir değişkenin içindeki değeri göstermek için Select ifadesi veya Print ifadesi kullanılır. Select ifadesi ile gösterilirse tablo şeklinde Print ifadesi ile gösterilirse yazı şeklinde ekranda görebiliriz.

Not Print ifadesinde virgül kullanılmaz

 

Yorum Yap