Ms Excel

Excelde Rastgele Sayı Üretme Formülü

Excel formülleri ile rastgele sayı üretmek için excelde bulunan bir kaç formülü kullanabiliriz.
S_SAYI_ÜRET Formülü: 0-1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir.

TAMSAYI Formülü : ondalıklı sayıyı tamsayıya çevirir.

RASTGELEARADA Formülü : belirtilen aralıkta rastgele sayı üretmek için kullanılır.

Rastgele ondalıklı sayı üretme:  S_SAYI_ÜRET ve YUKARIYUVARLA metodları ortak kullanılır.

 

Excelde rastgele sayı üretme ile ilgili bir kaç örneği inceleyebiliriniz.

 

=S_SAYI_ÜRET()  –> 0-1 arasında rastgele sayı üretir.

=S_SAYI_ÜRET()*80+20 –> 20 ile 100  arasında rastgele sayı üretir.

=TAMSAYI(S_SAYI_ÜRET())*80+20   –> 20 ile 100 arasında rastgele tamsayı üretir.

=YUKARIYUVARLA(S_SAYI_ÜRET()*100;2) –> Excel rastgele ondalıklı sayı üretir (0-100 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir)

=RASTGELEARADA(A9;B9)   –> A9 hücresindeki küçük sayı ile  B9 hücresindeki büyük sayı ile rastgele tam sayı üretir.

 

Excel kullanarak rastgele sayı üretmek için bu formülleri kullanabilirsiniz.

 

 

Örnek Uygulama

Yorum Yap