Algoritma C# Console Uygulamaları

C# Console Örnekleri -3-

  1. Taban ve yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplama
  2. Pisagor teoremi ile Hipotenüs hesaplama
  3. Üçgende sinüs teoremi ile alan hesaplama
  4. Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran C# kodu
  5. Klavyeden girilen iki sayının bir birine bölünüp bölünmediğini gösteren C# Programı

 

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

C# Console Örnekleri 1

C# Console Örnekleri 2

C# Console Örnekleri 3

C# If Else Örnekleri

C# For Örnekleri 1

C# For Örnekleri 2

C# While Örnekleri

C# Dizi Örnekleri

C# Foreach Örnekleri

C# Console örnek isteğinde bulunmak için Yorum Ekle kısmını kullanabilirsiniz.

Taban ve yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplama

Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program.

 

Pisagor teoremi ile Hipotenüs hesaplama

Klavyeden iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüs uzunluğunu pisagor teoremi ile hesaplayacağız. Ancak Pisagor teoremi nedir öncelikle onu açıklayayım. Pisagor teoreminde hipotenüs kenarı diğer  iki dik kenarın karelerinin toplamının kare köküne eşittir.

Üçgende sinüs teoremi ile alan hesaplama

Klavyeden iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan program.

Formül: Alan=kenar1*kenar2*Sin(açı)/2

 

 

Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran C# kodu

 

Klavyeden girilen iki sayının bir birine bölünüp bölünmediğini gösteren C# Programı

 

 

 

Yorum

Yorum Yap