Fireworks

Adobe Fireworks Web Sitesi Tasarımı

Adobe Fireworks ile web sayfası tasarımı ve örnek sınav sorusu. Sayfa tasarımı 1200×3000 ölçülerindedir. Sayfa tasarımında cetvel, klavuz, shape, paste inside ve temel bir kaç grafik düzenlemesi içermektedir.

Uygulama için değerlendirilen kriterler;

Kriterler Değer
Canvas, Grid, Layer 15
Canvas 1500px / 3000px boyutlarında oluşturulması 5
Sitenin sayfa ortasında bulunması (Genişlik 1200px) 5
Katmanların gruplandırılması (ust,içerik,alt,zemin) 5
İkon Yapımı 15
Facebook ikon yapımı 3
Google+ ikon yapımı 3
Twitter ikon yapımı 3
Play ikon yapımı 3
Takvim ikon yapımı 3
Zemin Bölümü 10
Zemin geçişli renk uygulaması 3
Arka plan bulut yerleştirilmesi 3
Kesik okların çizilmesi 4
Ust Bölüm (Header) Yapımı 15
Yazılım Logosu Hazırlanması 3
Menu Yapımı 8
Menu Alt Şeridin 5px yapımı 4
Orta Bölüm 15
Makale çerçevesi şeffaf 30px uygulaması 3
Makale Başlık zemin renk geçişli olarak uygulanması 2
Makale Başlık zemin 1px çerçeve yapımı 2
Makale İçerik resmin yerleştirilmesi 2
Makale içerik yazının alana hizalanması 2
Makale alt linkin oluşturulması 2
İçeriğin ikinci kopyasının oluşturulması 2
Panel Bölüm 15
Panel Başlığının oluşturulması 5
Panel Öğelerinin Oluşturulması 10
Alt Bölüm 15
Haritanın Yerleşimi 3
Form Alanı Çizimi 3
Gönder Butonu Yapımı 4
Form Elemanlarının Hizalı Yerleşimi 5
TOPLAM 100

UYGULAMA ÖRNEK DOSYALARI

UYGULAMANIN FW.PNG DOSYASI

Yorum Yap