Etiket javascript select içindeki alanların toplamı